3 sierpnia 2011

Unia Europejska – na ratownictwo medyczne

Szpital Wolski w Warszawie otrzymał z UE prawie 4 mln zł na wyposażenie Oddziału Ratunkowego. SOR pracuje już dwa lata, ale rozlicznie nastąpiło niedawno. Aby nowy oddział mógł funkcjonować, m.st. Warszawa, które jest organem założycielskim szpitala, wyłożyło zaliczkowo pieniądze na jego wyposażenie. Jednocześnie zawarto umowę trójstronną między szpitalem, miastem i dysponentem unijnych funduszy. Dzięki temu szpitalowi udało się szybko uruchomić SOR, a także zrealizować projekt rozwoj u ratownictwa medycznego i poprawy efektywności całego systemu ochrony zdrowia.

bu

Archiwum