3 października 2011

Studenckie praktyki wakacyjne

W lipcu br. ponad 100-osobowa grupa studentów WUM odbywała wakacyjne praktyki w Szpitalu św. Jana oraz przychodniach należących do Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim.
Praktyki te mają już 30-letnią tradycję. Ich inicjatorem i kierownikiem naukowym jest prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM. Prof. Wardynowi bliski jest ten region Polski, pochodzi bowiem z sąsiadujących z Kociewiem Chojnic.
– Studenci trzeciego, czwartego, piątego i szóstego roku medycyny zajmują się pacjentami bezpośrednio przy łóżku, muszą wykazać się samodzielnością i wiedzą, ale nad ich pracą czuwają asystenci – opiekunowie – mówi prof. Wardyn. – Praktyki przez nas organizowane zyskały ostatnio na znaczeniu, jako że zgodnie z nowym prawem absolwenci medycyny nie muszą już odbywać staży zawodowych. Praca tutaj, jeszcze podczas studiów, pozwala na zdobycie cennego doświadczenia.
W trakcie pobytu w Starogardzie studenci uczestniczą w dwudniowej międzynarodowej konferencji studenckich kół naukowych WUM. Pracami komitetu organizacyjnego kieruje dr hab. med. Katarzyna Życińska. Tegoroczne spotkanie poświęcono „Problemom medycznym w 2011 r.”. Wśród zaproszonych gości był prof. Marek Krawczyk, rektor WUM. Zaproszony również wiceminister zdrowia dr Andrzej Włodarczyk nadesłał list gratulacyjny. Wykłady poprowadzili: prof. Krzysztof Czajkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. Marek Kulus, prorektor WUM, prof. Bolesław Rutkowski, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii, dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy. Swój dorobek naukowy prezentowali przede wszystkim studenci.
Od ośmiu lat do Starogardu przyjeżdżają także studenci medycyny z Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy. W bieżącym roku było ich ok. 30. O tym, że spotkania te są cenione przez sąsiadów zza wschodniej granicy, świadczy fakt, iż biorą w nich udział również wykładowcy. Kilkakrotnie odwiedzili Starogard: rektor Uniwersytetu w Czerniowcach Aleksandr Ivaschuk i dziekan tamtejszego Wydziału Lekarskiego Siergiej Ivaschuk.
Dzięki pomocy starogardzkich Zakładów Farmaceutycznych Polpharma studenci mieli możliwość zwiedzenia Trójmiasta oraz uczestniczyli w Biesiadzie Kociewskiej.

mkr

Archiwum