7 listopada 2011

Pomoc litewskich lekarzy

W Alytusie (pol. Olita), największym mieście w południowej części Litwy, przy ul. Ligonines 12 ma swoją siedzibę Szpital im. Statysa Kudirki.
O najwyższych umiejętnościach lekarzy i pielęgniarek pracujących w Szpitalu im. Statysa Kudirki może świadczyć następujący przypadek.

Był 3 grudnia 2010 r., piątek. W weekend w szpitalach zwykle jest dużo pracy, zwłaszcza na oddziale intensywnej opieki medycznej. Trafiają tam najczęściej osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych, jednakże tym razem lekarze ze Szpitala im. Statysa Kudirki musieli zmierzyć się z innym, niespodziewanym i nie mniej trudnym zadaniem.
Wieczorem do szpitala w Alytusie grupa mężczyzn przywozi chorego. Personel zostaje postawiony w stan gotowości, pacjent trafia do izby przyjęć. Okazuje się, że przybysze są członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właśnie zdążali do Wilna na turniej koszykówki organizowanym przez zaprzyjaźnioną Adwokaturę Litewską. Podczas podróży jeden z zawodników polskiej drużyny Orły Temidy bardzo źle się poczuł. Nagle wystąpiły u niego ostre bóle brzucha oraz trudności z oddychaniem. Przyjaciele z drużyny postanowili zawieźć go do najbliższego szpitala.
Pacjent zostaje poddany badaniu przez doktora Juozasa Vaskeviciusa, pełniącego tej nocy dyżur, który stawia wstępną diagnozę: prawdopodobna perforacja żołądka. Zespół pod kierownictwem doktora Vaskeviciusa, w asyście anestezjologa doktor Margarity Silingiene, natychmiast przystępuje do operacji. Podczas zabiegu okazuje się, że przypadek jest znacznie poważniejszy niż zakładano. Perforacji uległa bowiem ściana jelita cienkiego. Następuje zapaść, trzeba podać leki wspomagające akcję serca. Wreszcie, po ponad czterech godzinach, w drzwiach sali operacyjnej pojawił się doktor Vaskevicius. – Wszystko będzie dobrze – uspokoił przybyszy z Polski. Pacjent wybudził się w dobrym stanie.
Pracownicy Szpitala im. Statysa Kudirki w Alytusie profesjonalnie i z poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Szczególne podziękowania należą się doktorowi Juozasowi Vaskeviciusowi oraz doktor Margaricie Silingiene, którzy nie tylko uratowali pacjentowi z Polski życie, ale jednocześnie oddali mu część swego serca.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Tomasz Czubak oraz Andrzej Pietruszyński, Krzysztof Latuszek, Piotr Grodzki, Michał Wielgosz, Jarosław Kamiński, Filip Szpecht, Krystian Stanasiuk, Tomasz Sancewicz, Andrzej Domański, Robert Karpiński, Marcin Śmiałek, Karol Laskowski
– radcy prawni i aplikanci z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Archiwum