8 listopada 2011

SPZZLO Warszawa-Żoliborz – droga do akredytacji

We wrześniu br. SPZZLO Warszawa-Żoliborz przeszedł proces akredytacyjny według nowych standardów z 2011 r., przeprowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) z Krakowa.

Ostatnio zrealizowano kilka kluczowych inwestycji podnoszących jakość oraz rozszerzających zakres świadczonych usług. Wyremontowano i zmodernizowano popularną wśród mieszkańców Żoliborza i Bielan Poradnię Rehabilitacji i Fizykoterapii w przychodni przy ul. Szajnochy 8. Od 1 sierpnia 2011 r. nowe pomieszczenia dostępne są dla wszystkich pacjentów.
Na początku bieżącego roku w przychodni przy ul. Elbląskiej 35 otwarto Poradnię Geriatryczną, Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacji oraz Dział Fizjoterapii. W ramach zajęć leczniczo-rehabilitacyjnych prowadzone są: diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, konsultacje internistyczne, farmakoterapia, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa oraz zajęcia rehabilitacyjne.
Jedną z ważniejszych inwestycji podjętych przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz w ostatnim okresie jest remont przychodni oraz budowa nowego obiektu w Łomiankach. Pierwszy etap prac został ukończony. Jeden z filarów medycyny XXI w. stanowi nowoczesna bezinwazyjna diagnostyka, często ratująca życie. Dyrekcja SPZZLO Warszawa-Żoliborz w sierpniu bieżącego roku rozpoczęła budowę Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w przychodni przy ul. Żeromskiego 13. Całkowity koszt inwestycji nie przekroczy 6,5 mln zł i zostanie pokryty całkowicie ze środków własnych zakładu. Nowe poradnie wpłyną znacząco na poprawę dostępności usług dla pacjentów.

Anita Karykowska

Archiwum