5 grudnia 2011

Gloria Medicinae 2011

Polskie Towarzystwo Lekarskie jak co roku uhonorowało wybitnych lekarzy oraz osoby zasłużone dla środowiska medycznego.

Tytuł „Medicus Nobilis” i srebrny sygnet PTL otrzymał prof. dr hab. n. med. Stefan Malawski, wybitny chirurg ortopeda, traumatolog, twórca wielu metod leczenia stosowanych w schorzeniach kręgosłupa, autor ponad 150 prac naukowych. Był m.in. dyrektorem Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy w Otwocku.
Honorową odznakę „Bene Meritus” otrzymali: prezes NIL Maciej Hamankiewicz i Katarzyna Frank-Niemczycka, organizatorka akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci.
Wśród dziesięciu lekarzy wyróżnionych Medalem „Gloria Medicinae” znalazło się dwoje z Mazowsza: dr med. Elżbieta Rosłonowska, internista endokrynolog, pracująca w I Klinicznym Oddziale Kliniki Endokrynologii CMKP, oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Śliwowski, specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni ordynator w Szpitalu im. Witolda Orłowskiego w Warszawie.
Dekoracji na Zamku Królewskim w Warszawie dokonali: kanclerz Kapituły prof. Wojciech Noszczyk, sekretarz prof. Tadeusz Tołłoczko oraz prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.

mkr

Archiwum