22 grudnia 2011

Jak mazowieccy lekarze realizują ustawę o izbach?

Jednym z zadań, do realizacji których ustawa o izbach lekarskich obliguje samorząd, jest integracja środowiska lekarskiego. Jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku jest organizowanie spotkań integracyjno-szkoleniowych.
Z inicjatywy wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dr Jolanty Szczurko w ośrodku szkoleniowym białostockiej OIL odbyło się w grudniu 2011 r. posiedzenie Komisji Stomatologicznej tej Izby z udziałem przedstawicieli innych zaprzyjaźnionych Izb. Anna Lella, wiceprezes NRL, przedstawiła zgromadzonym stomatologom sprawozdanie z bieżących działań Komisji Stomatologicznej zarówno na forum Naczelnej Izby Lekarskiej, jak i na arenie międzynarodowej.
Z rzeszowskiej OIL przyjechał doktor Adam Busch, wiceprezes Naczelnego Sądu Lekarskiego, który przypomniał zgromadzonym kolegom aspekty odpowiedzialności zawodowej. Przedstawił wiele przykładów pokazujących, jak bagatelizowanie zasad odpowiedzialności zawodowej wpływa na konieczność ponoszenia kar. Wspomniał też, że po ostatniej zmianie ustawy o izbach lekarskich lista kar znacznie się poszerzyła, np. pojawiła się kara pieniężna.
Warszawską Izbę reprezentowała autorka niniejszej notatki, która przybliżyła słuchaczom zagadnienia związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Choć ustawa o działalności leczniczej wprowadziła jeden rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego dla większości podmiotów działalności leczniczej (z wyjątkiem szpitali), to do dnia dzisiejszego nie ma do niej aktu wykonawczego.
Informacje szczegółowe na ten temat przekażemy czytelnikom w kolejnym numerze lub na stronie internetowej natychmiast po ukazaniu się stosownego rozporządzenia.
Warszawską OIL reprezentowali także: Elżbieta Woźniak, Piotr Kuchta, Grzegorz Kwitkiewicz i Roman Olszewski. Gościnną ziemię białostocką odwiedzili również koledzy z łódzkiej OIL: Małgorzata Lindorf, która jest też wiceprzewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL, i dr Lesław Pypeć, wiceprezes łódzkiej Izby. Śląską Izbę reprezentowali: jej wiceprezes Halina Borgiel-Marek i Adam Jurczak. Z Kujawsko-Pomorskiej OIL przyjechały: Anita Pacholec i Krystyna Chrupczak, z Gorozowa – Jolanta Małmyga i Bogdan Karpisz, a z Krakowa – Jolanta Pytko-Polończyk.
Po merytorycznej części spotkania rozpoczęła się część mniej oficjalna. Wieczór przy akompaniamencie akordeonu spędziliśmy przy ognisku. Gospodarze podjęli nas jak podlaska gościnność nakazuje, czyli wspaniale, biesiadą do białego rana. Serdecznie dziękujemy za miłe i pożyteczne spędzenie czasu w gronie ludzi życzliwych sobie wzajemnie i całemu naszemu środowisku.

Marta Klimkowska-Misiak

Archiwum