8 grudnia 2011

‚Pacjenci bedą bezpieczni’

Na spotkaniu ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza z prezesem NRL Maciejem Hamankiewi-czem, prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzem Kucharewiczem oraz dyrektorem Federacji Pacjentów Polskich Tomaszem Szelągowskim, 16 grudnia 2011 r., doszło do kompromisu w sprawie realizacji przepisów nowej ustawy refundacyjnej.
Po spotkaniu minister Bartosz Arłukowicz oświadczył, że po 1 stycznia 2012 r. pacjenci będą bezpieczni u lekarza i w aptece, gdyż ustawa będzie przestrzegana przez wszystkie zainteresowane strony. Lekarze będą przepisywać recepty na leki refundowane wszystkim pacjentom, zgodnie z przepisami. Jeżeli pacjent nie dostarczy zaświadczenia z pracy o swoim ubezpieczeniu, wystarczy jego pisemne oświadczenie.
W imieniu środowiska prezes Maciej Hamankiewicz oświadczył, że lekarze zawieszają protest w sprawie recept na leki refundowane do najbliższego zjazdu NIL. W tym czasie zostanie powołany zespół doradczy przy resorcie zdrowia, złożony z przedstawicieli izb lekarskiej oraz aptekarskiej, który będzie monitorował realizację ustawy i pracował nad wprowadzeniem lepszych rozwiązań. Dotyczy to zwłaszcza kontrowersyjnego art. 48, p. 8 ustawy refundacyjnej.
Jeżeli lekarz, mimo zawieszenia protestu, przystawi pieczątkę „Refundacja do decyzji NFZ”, recepta będzie realizowana. Recepty z mylnie wpisaną wielkością refundacji mogą zostać poprawione przez aptekarza, który sprzeda leki.

mkr

Archiwum