27 grudnia 2011

Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować

V Polsko-Niemieckie Sympozjum „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować” odbyło się w październiku 2011 r. w Książu na Dolnym Śląsku. Organizatorami spotkania były samorządy lekarskie: Dolnośląska Izba Lekarska i NIL oraz Saksońska Izba Lekarska i Niemiecka Izba Lekarska.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: dr n. med. Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia, prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, oraz wielu wybitnych naukowców polskich i niemieckich.
Sympozjum odbyło się w dziesiątą rocznicę pierwszego spotkania polskich i niemieckich lekarzy, zorganizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską, które miało miejsce we wrześniu 2001 r. w Krzyżowej.
Trzy sesje naukowe poświęcone były kolejno: historii, roli samorządów zawodowych, etyce i prawom pacjenta oraz aktualnym problemom medycyny europejskiej.

mkr

Archiwum