28 grudnia 2011

Stanowiska, Uchwały ORL


Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 14 października 2011 r. w sprawie szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych na Mazowszu.


Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie ustawy refundacyjnej


Uchwała NR 37/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 16 września 2011 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Puls”, wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie


Uchwała NR 40/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 16 września 2011 r. w sprawie przyznania odznaczeń „Laudabilis”


Uchwała NR 41/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 16 września 2011 r. w sprawie przyznania Medalu im. Jerzego Moskwy


Uchwała NR 42/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 14 października 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013


Uchwała NR 44/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. w sprawie sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Uchwała NR 45/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. profesora Jana Nielubowicza


Uchwała NR 46/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w pierwszym półroczu 2012 r.


Uchwała NR 49/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 listopada 2011 r. w sprawie przyznania Medalu im. Jerzego Moskwy

rezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek,
sekretarz ORL w Warszawie Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum