6 grudnia 2011

Zdrowie

Nasza wiedza o cukrzycy

Z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą opublikowano wyniki ogólnopolskich badań socjologicznych dotyczących epidemii cukrzycy, przeprowadzonych w 2010 r. przez TNS OBOP wspólnie z Koalicją na rzecz Walki z Cukrzycą.
Obok zagadnień dotyczących epidemiologii, badano też stan wiedzy społeczeństwa dotyczący tej choroby i jej profilaktyki. Okazuje się, że znajomość wspomnianych tematów jest znikoma. Co piąty Polak nigdy nie wykonał badania sprawdzającego stężenie glukozy we krwi, tylko 26 proc. ankietowanych twierdzi, że wykonuje je corocznie.
Ok. 30 proc. respondentów uważa, że cukrzycy nie można zapobiec. Także świadomość konsekwencji wynikających z zachorowania jest niewystarczająca. Aż 35 proc. pytanych nie potrafi wymienić ani jednego skutku choroby.
Wiedza chorych, choć stosunkowo większa niż osób zdrowych, też jest nikła: wielu nie kontroluje rozwoju choroby, nie utrzymuje dyscypliny, np. diety, prowadzi niehigieniczny tryb życia. Znaczna część pacjentów ogranicza swoją terapię do kontroli poziomu cukru we krwi i sterowania nim według zaleceń lekarza, bez głębszego zainteresowania się istotą schorzenia.

mkr

Jak leczyć szpiczaka mnogiego

Dzięki ogromnemu postępowi medycyny jeden z groźniejszych nowotworów – szpiczak mnogi przestaje być śmiertelnym zagrożeniem, staje się chorobą przewlekłą. I ciągle pojawiają się nowe, coraz skuteczniejsze leki.
Jednak mała elastyczność w terapii tego nowotworu pro-gramów lekowych sprawia, że nie wszyscy chorzy mogą od razu korzystać z najnowszych osiągnięć.
Tak jest ze stosowaniem bortezomidu. – Zgodnie z obecnymi zapisami programu „Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)” pacjenci ze współistniejącą niewydolnością nerek nie mają dostępu do terapii bortezomidem – mówi prof. W.W. Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii. – Rozwiązanie tego problemu wymaga jedynie usunięcia jednego kryterium wykluczającego z programu terapeutycznego. Nie pociągnie ono za sobą żadnych konsekwencji finansowych.
Ale przepisy stanowią, że zmiana programu lekowego wymaga dodatkowych badań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Zanim wniosek prof. Jędrzejczaka o zmianę programu został przez MZ przekazany do agencji, pojawiły się nowe doniesienia o skuteczności leku w terapii szpiczaka.
Obowiązujący program terapeutyczny zakłada, że bortezomid powinien być stosowany dopiero w rzucie 4. czy 5., gdy organizm pacjenta nie odpowiada na początkową terapię. Tymczasem – zdaniem ekspertów – zgodnie z zasadą „pierwszej strzały” powinien być podany w pierwszej linii, zwłaszcza chorym ze współistniejącą niewydolnością nerek. Wówczas wyniki byłyby korzystniejsze, a pacjenci cierpiący na niewydolność nerek uniknęliby dializowania.
Może sytuacja poprawi się w 2012 r., gdy zaczną obowiązywać nowe zasady wdrażania programów terapeutycznych.

mkr

Archiwum