18 lutego 2012

Walczymy o szpitalne oddziały chorób wewnętrznych

W nawiązaniu do pisma OIL-195/11 Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie stanowiska szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych na Mazowszu popieram wniosek w powyższym stanowisku Pana Prezesa o modyfikację obecnych przepisów, ponowną wycenę kosztów świadczeń zdrowotnych realizowanych w oddziałach chorób wewnętrznych oraz podniesienie punktacji najczęstszych procedur realizowanych w tych oddziałach.
Choroby wewnętrzne to jedna z najstarszych dziedzin medycyny, zapewniająca wszechstronną diagnostykę, z której narodziło się 20 specjalizacji szczegółowych.
Z wielkim smutkiem i niepokojem obserwuję zmniejszające się zainteresowanie powyższą dziedziną.
Zgodnie z danymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych w Polsce jest ok. 28 929 łóżek internistycznych. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ta zmniejszyła się o ok. 1000. Spadek liczby łóżek powoduje, że na oddziałach pojawia się zjawisko „dostawek na korytarzach”.
Obecne działania poprzez zaniżone stawki procedur świadczeń medycznych prowadzą do zadłużeń oddziałów chorób wewnętrznych, a tym samym zmuszają dyrektorów podmiotów leczniczych do zwiększenia efektywności finansowej poprzez zmianę profilu oddziałów z ogólnego na specjalistyczny.
Należy pamiętać, że do oddziałów wewnętrznych przyjmowani są głównie pacjenci w starszym wieku, z wieloma schorzeniami, którzy wymagają często szerokiej diagnostyki, obciążeni wysokim ryzykiem powikłań, co sprawia, że ich hospitalizacja wymaga większych nakładów i jest bardziej kosztochłonna.
Pomimo iż zapewnia się przyszłym specjalistom w zakresie chorób wewnętrznych dobre wykształcenie, programy specjalizacji są bardzo szczegółowe i szerokie, należy podkreślić, że zmniejszenie liczby rezydentur spowoduje, że lekarze zaczną szukać swej szansy w dziedzinach, które umożliwią rozpoczęcie specjalizacji.
Powyższe problemy coraz bardziej narastają, powodując, iż liczba pacjentów wymagających leczenia na oddziałach wewnętrznych rośnie, a dostępność świadczeń zdrowotnych jest ograniczona.
Jednocześnie wyrażam naszą gotowość i pomoc w działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
do prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysława Szatanka
Warszawa, 4 stycznia 2012 r.

Archiwum