23 maja 2012

Warszawa – Euro 2012 i nie tylko

Dlaczego miasto nie dofinansowało Szpitala Dzieciątka Jezus i nie wytypowało go do grona szpitali zabezpieczających Euro 2012? Jest to przecież szpital mający największy oddział ortopedyczny i lokalizację w centrum Warszawy?
W obecnej sytuacji prawnej, po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, m.st. Warszawa może przekazywać środki finansowe na zabezpieczenie medyczne turnieju UEFA Euro 2012 tylko tym podmiotom leczniczym, dla których pełni funkcję organu założycielskiego. Inne placówki mogą otrzymywać środki finansowe od miasta tylko w ramach programów zdrowotnych lub zadań wynikających z przepisów ustawowych.
Odpowiadając zaś na pytanie dotyczące Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, wyjaśniam, że z uwagi na jego lokalizację (centrum Warszawy, bardzo blisko Strefy Kibica) oraz posiadanie przez niego Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, rozważana jest jego współpraca z m.st. Warszawą podczas UEFA Euro 2012.

Które warszawskie szpitale są włączone w system zabezpieczenia medycznego Euro 2012? Jakimi kryteriami kierowało się miasto, wybierając placówki?
Zabezpieczenie medyczne Warszawy podczas turnieju UEFA Euro 2012 ma charakter systemowy. Bezpieczeństwo medyczne skupia się wokół pięciu obszarów zwanych miejscami turniejowymi: Stadionu Narodowego, Strefy Kibica, portu lotniczego, dworców kolejowych i tzw. przestrzeni publicznej.
Szpitale włączone w zabezpieczenie medyczne turnieju UEFA Euro 2012 możemy podzielić na dwie kategorie: szpitale referencyjne, czyli wytypowane przez UEFA, oraz pomocnicze, wybrane przez miasto. Kryteriami wyboru szpitali referencyjnych były m.in. lokalizacja, wieloprofilowość i warunki oferowane pacjentom.
M.st. Warszawa podjąło decyzję o sfinansowaniu utrzymania gotowości 300 łóżek szpitalnych na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego. Placówkami, które otrzymają pieniądze na ten cel (globalnie jest to kwota ok. 3 800 000 zł), będzie siedem szpitali, dla których m.st. Warszawa pełni funkcję podmiotu tworzącego.

Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na zabezpieczenie medyczne Euro 2012 w Warszawie i które placówki je otrzymają? Na co zamierzają wydać te środki dane jednostki, jakie wykonano prace modernizacyjne, by sprostać wymaganiom? Jak wypadł sprawdzian 4 kwietnia br. z zabezpieczenia medycznego w Warszawie wokół Stadionu Narodowego?
Miasto w latach 2008-2012 przeznaczyło 164 000 000 zł na rozwój placówek ochrony zdrowia. Najprościej obrazują to przedstawione zestawienia.
Natomiast ćwiczenia przeprowadzone 4 kwietnia br. nie miały bezpośredniego związku z Euro 2012. Są organizowane cyklicznie, co trzy lata. Ich celem jest m.in. sprawdzenie przygotowania służb ratowniczych (głównie medycznych) na wypadek wystąpienia medycznego zdarzenia masowego oraz przepustowości szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wzięły w nich udział: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Policja, Straż Miejska m.st. Warszawy, Państwowa Straż Pożarna, WOPR, warszawskie szpitale posiadające SOR-y oraz niektóre przychodnie. Od strony medycznej mogę ocenić te ćwiczenia bardzo pozytywnie. Przede wszystkim poprawiła się na pewno wydajność SOR-ów. Była wyższa niż trzy lata temu. To jest dla Warszawy i okolic niezwykle istotna sprawa, niezależnie od czekającego nas Euro 2012.

pytała Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Szpitale referencyjne* W Warszawie

 1. Bródnowskie Centrum Specjalistyczne (dla Stadionu Narodowego)
  ul. Kondratowicza 8
 2. Szpital Czerniakowski (dla Strefy Kibica)
  ul. Stępińska 19/25
 3. Szpital Wolski (dla Strefy Kibica)
  ul. Kasprzaka 17
 4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny (dla Lotniska im. Chopina)
  ul. Banacha 1a
 5. Wojewódzki Szpital Zakaźny (dla przypadków chorób zakaźnych)
  ul. Wolska 37
 6. Szpital Bielański (Międzynarodowe Centrum Nadawcze; FanCamp)
  ul. Cegłowska 80
 7. Wojskowy Instytut Medyczny (dla drużyn piłkarskich, sędziów i VIP)
  ul. Szaserów 128
 8. Warszawski Szpital dla Dzieci (dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.)
  ul. Kopernika 43

Szpitale pomocnicze W Warszawie

 1. Szpital Praski (dla prawobrzeżnej części Warszawy)
  Al. Solidarności 67
 2. Szpital Grochowski (dla prawobrzeżnej części Warszawy)
  ul. Grenadierów 51/59
 3. Szpital Solec (dla centrum Warszawy)
  ul. Solec 93

* Żródło: Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

Dotacje na remonty placówek prowadzących tzw. gabinety EURO. Kwoty dotacji to kwoty przekazane na remonty, ale jeszcze nierozliczone. Ich realne wykorzystanie może być nieco mniejsze*

* źródło: Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

Wykaz głównych przedsięwzięć Miasta Stołecznego Warszawy związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™*. Inwestycje związane z zabezpieczeniem medycznym.

* źródło: Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

Archiwum