17 maja 2012

Z Mazowsza

Obradowała Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego
28 marca br. spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego i Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Omawiano rozwiązania w zakresie finansowania opieki psychiatrycznej oraz utrudniające ich wprowadzenie bariery w kontekście założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015. Podkreślono, że niedostateczne nakłady na realizację świadczeń psychiatrycznych na Mazowszu wynikają z aktualnie obowiązującego algorytmu podziału środków między oddziały NFZ.

pk

Modernizacja w Otwocku
21 marca br. wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz przedstawiciele Szpitala MSWiA w Otwocku podpisali umowę o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w tej placówce.

Na inwestycję przeznaczono ponad 915 tys. zł ze środków unijnych. Prace mają się zakończyć już we wrześniu. Całkowity koszt modernizacji placówki wyniesie prawie 2,5 mln zł.

pk

Wyróżnienie dla prof. Henryka Skarżyńskiego
24 marca 2012 r. Kapituła Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych przyznała prof. Henrykowi Skarżyńskiemu swe najwyższe wyróżnienie – Statuetkę Hipokratesa – za szczególny wkład w rozwój medycyny rodzinnej.

pk

Przekształcenia w Otwocku
Rada Powiatu w Otwocku zdecydowała o przekształceniu ZPZOZ w Otwocku w Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

pk

Wyrok w sprawie likwidacji
13 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i oddalił skargę organizacji związkowych na uchwałę likwidacyjną.

Wyrok NSA jest ostateczny i oznacza, że proces likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach może zostać zakończony. Uchwałę w sprawie likwidacji placówki podjętą w 2010 r. zaskarżyły szpitalne związki zawodowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił uchwałę sejmiku. Z wyrokiem nie zgodziły się władze województwa i skierowały sprawę do NSA, który ostatecznie przychylił się do stanowiska samorządu.

pk

Konferencja „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo”
Rządowa Rada Ludnościowa, Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, OIL w Warszawie oraz Szpital im. św. Rodziny zorganizowały konferencję naukową pod hasłem „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo”.

Konferencja odbyła się w 21 marca br., w ramach II Kongresu Demograficznego. Jej celem było zwrócenie uwagi na problemy związane z kryzysem demograficznym.
Wśród prelegentów byli przedstawiciele zawodów medycznych oraz etycy. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. problemów współczesnych rodzin, postaw wobec płodności i naturalnego planowania rodziny, leczenia niepłodności, ochrony życia poczętego, a także wsparcia rodzicielstwa.
Obok zagadnień teoretycznych, obejmujących aspekt etyczny czy religijny, omawiano także kwestie medyczne, związane z rodzicielstwem, opieką nad matką i dzieckiem, profilaktyką, zachowaniami prozdrowotnymi.

mkr

Finanse ochrony zdrowia 2012
Związek Powiatów Polskich, Związek Pracodawców RP oraz STOMOZ zorganizowały konferencję „Finanse 2012. Analiza sytuacji w ochronie zdrowia”, w której wzięli udział eksperci, przedstawiciele samorządów terytorialnych i samorządu lekarskiego oraz menedżerowie ochrony zdrowia. „Puls” był jej patronem medialnym.

W wykładach omawiano przede wszystkim wydatki na świadczenia i leki, problem zadłużeniu jednostek ochrony zdrowia oraz nowe rozwiązania legislacyjne, sprzyjające właściwej gospodarce finansowej. Do takich rozwiązań należy partnerstwo publiczno-prywatne, praktykowane w krajach zachodnich, które u nas dopiero zaczyna być wprowadzane, m.in. w nowym szpitalu w Żywcu.
Poszukiwanie efektywniejszych modeli funkcjonowania placówek publicznych jest konieczne, bowiem znaczna część polskich szpitali nie ma stałej równowagi finansowej między wydatkami a uzyskiwanymi przychodami.

mkr

Diabetologia 2012
27 marca br. w Klubie Dziennikarza w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona problemom diabetologii i skutkom wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz nowych list refundacyjnych leków. Zorganizowano ją pod patronatem Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą. Patronat medialny nad konferencją objął „Puls”.

Najważniejszym tematem dyskusji był problem obecności na polskim rynku farmaceutycznym najnowszej generacji leków przeciwko cukrzycy – leków inkretynowych.

mkr

Komisja do spraw Lekarzy i Lekarzy Dentystów zaprasza na nieodpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

Kursy umożliwiają zdobycie punktów edukacyjnych. Przypominamy, iż okres rozliczeniowy upływa w listopadzie 2012 r. Kursy będą się odbywały głównie w siedzibie OIL w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18 (sala na V piętrze).
Kursy z ratownictwa medycznego odbędą się 19 i 26 maja (grupy maksymalnie 20-osobowe), w godz. 10-17, wykładowca: dr Sylwester Redzik.
Kurs ze stomatologii zachowawczej – 2 czerwca, w godz. 10-14 (profilaktyka i diagnostyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym, Halitoza), wykładowca: dr Katarzyna Brus-Sawczuk.
Kurs z prawa medycznego – 16 czerwca, w godz. 10-14 (prowadzenie praktyk lekarskich w myśl nowych przepisów dotyczących ich rejestru, prowadzenia dokumentacji medycznej i odpowiedzialności cywilnej), wykładowcy: mec. Bartosz Niemiec i mec. Katarzyna Barcikowska-Szydło.
W sali wykładowej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 2, 16 czerwca w godz. 10-14 odbędzie się kurs na temat wybielania zębów, wykładowca: dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk.
Zgłoszenia – tel. 22-313-19-70.

Marta Klimkowska-Misiak
wiceprezes ORL w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk ponownie rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18 kwietnia 2012 roku Kolegium Elektorów Uczelni wybrało prof. Marka Krawczyka ponownie na funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prof. Marek Krawczyk kieruje WUM od września 2008 r. Druga kadencja potrwa od września 2012 do sierpnia 2016 r.

kb

Archiwum