4 czerwca 2012

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Renata Korneluk

10 maja 2012 r. zostało otwarte Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center), jednostka resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którego dyrektorem jest prof. Henryk Skarżyński.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się z udziałem m.in. marszałek Sejmu Ewy Kopacz, prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, Jego Ekscelencji Abdelkadera Khemri, ambasadora Algierii, wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz przedstawicieli nauki i medycyny z kraju i zagranicy.
Podczas uroczystości premier RP Donald Tusk wygłosił przemówienie, w którym powiedział m.in.: – Kiedy ludzie słyszą się nawzajem, lepiej się rozumieją, a kiedy się rozumieją, rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza.
Premier Donald Tusk obiecał wsparcie: – Będziemy dyskutować z ministrem zdrowia, z ministrem finansów, o tym jak wesprzeć powstający narodowy program, który będzie służył walce z tymi schorzeniami.
Deklaracja premiera stanowi zwieńczenie wieloletnich działań prof. Skarżyńskiego i pracowników instytutu w zakresie organizowania badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w tym działań podczas polskiej prezydencji w Radzie UE, dzięki którym temat wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci był jednym z priorytetów prezydencji w obszarze zdrowia publicznego.
Prof. H. Skarżyński przybliżył zgromadzonym gościom historię powstania Centrum Słuchu. – Jest wiele powodów, dla których to miejsce trzeba uznać za wyjątkowe. Przede wszystkim prowadziliśmy pierwsze w świecie operacje częściowej głuchoty, w przypadku której elektrycznie dopełniliśmy normalny słuch na niskich częstotliwościach. To było coś fantastycznego i coś, w co wiele osób przez długi czas nie wierzyło – powiedział podczas prezentacji prof. H. Skarżyński.
– Tu zapoczątkowano, na dużą skalę, usługi telemedyczne. Dziś mamy dwa najnowocześniejsze studia, mamy pierwszą krajową sieć telemedycyny, która umożliwia kontakt i daje szansę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych, jakie pojawiły się w codziennym użytkowaniu klinicznym. To tu wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Łatwo o tym mówić, znacznie trudniej jest to zrobić.
Po prezentacji odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego wspólnie dokonali zaproszeni goście: marszałek Sejmu Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów Donald Tusk, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, prezydent American Otological Society Herman Jenkins, prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Audio-logicznych Kurt Stephan, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina prof. Stanisław Moryto, rektor elekt Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. Jan Łaszczyk, dyrektor Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski i prof. Henryk Skarżyński z małymi pacjentami.
W części artystycznej skecze przedstawiły dzieci, które dzięki implantom mogą normalnie rozwijać swoje pasje. Uroczystość zakończył występ Marcina Wyrostka, laureata II edycji programu rozrywkowego „Mam talent”.
Światowe Centrum Słuchu to unikatowa, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej. Jej powstanie jest bardzo ważne dla wszystkich pacjentów z problemami słuchu, głosu i mowy, a także dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Szczególną rolę odegra w integrowaniu środowiska naukowego wokół problemów interdyscyplinarnych, które mają tak znaczący wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na zdobywaniu wiedzy i na powszechnym komunikowaniu się.
Światowe Centrum Słuchu powstało z inicjatywy i według pomysłu prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
– Powstanie Światowego Centrum Słuchu to efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy w kraju i na arenie międzynarodowej, na wszystkich kontynentach, budowania partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin w kraju i na świecie. Centrum to nie tylko kolejna, niemająca swojego odpowiednika w świecie, placówka. To efekt realizacji setek wyzwań w obszarach: naukowym, klinicznym, dydaktycznym i organizacyjnym. To reakcja specjalistów z medycyny, inżynierii biomedycznej, akustyki, fizyki, nanotechnologii materiałowych i informatycznych, psychologii i pedagogiki na ciągle rosnące zapotrzebowanie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego – mówi prof. H. Skarżyński.
Centrum, o powierzchni użytkowej 20 418 m2, zostało wybudowane w rekordowym czasie 15 miesięcy, dzięki pracy i zaangażowaniu 811 inżynierów, techników i pracowników różnych specjalności.
Koszt budowy wyniósł 123 450 000 zł, z czego 70,6 proc. to dotacja z UE – 87 200 000 zł, 3,2 proc. – dotacja z Ministerstwa Zdrowia – 3 950 000 zł oraz 26,2 proc. – własne środki instytutu – 32 300 000 zł.
W Centrum Edukacyjnym znajdują się: jedyne w Polsce dwa studia multimedialne telemedycyny, siedem sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, oraz duża powierzchnia wystawowa.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pracownia Anatomii Klinicznej (integralna część Centrum Edukacyjnego), która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Jednorazowo może się tam szkolić 40 osób. To największa pracownia o tym profilu na świecie.
Powstanie Światowego Centrum Słuchu pozwoliło na utworzenie lub doposażenie nowoczesnych zakładów: Implantów i Percepcji Słuchowej, Epidemiologii i Badań Przesiewowych, Audiologii Eksperymentalnej, Genetyki, Analiz Naukowych, Narządu Równowagi oraz Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Archiwum