26 sierpnia 2012

Pamięci prof. Stefana Wesołowskiego

W czerwcu br. w pomieszczeniach Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. dr. n. med. Stefana Wesołowskiego (1908-2009), inicjatora budowy tej placówki i jej długoletniego kierownika, wspaniałego człowieka i lekarza.

Tablicę odsłonił prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a w uroczystości uczestniczyli pomysłodawcy jej wmurowania: kierownik placówki prof. dr n. med. Andrzej Borkowski, córka prof. Wesołowskiego Anna Wesołowska-Szegidewicz, dyrektor szpitala prof. Janusz Wyzgał, licznie zgromadzeni pracownicy kliniki oraz przyjaciele prof. Wesołowskiego.
Płaskorzeźbę przedstawiającą twarz Profesora stworzył Zbigniew Gos, mąż jego wnuczki. Jednocześnie sala wykładowa, znajdująca się w budynku kliniki, otrzymała imię prof. Stefana Wesołowskiego.

mkr

Archiwum