23 października 2012

Miejsca rezydenckie w sesji jesiennej

Minister zdrowia przyznał 2500 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyj-nego przeprowadzanego w okresie od 1 do 31 października 2012 r.

Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2012 r. przyznanych zostało 2500 rezydentur. Podejmując decyzję o przyznaniu miejsc rezydenckich, minister zdrowia uwzględnił w 100 proc. zapotrzebowania w dziedzinach priorytetowych (podstawowych), zgłoszone przez wydziały zdrowia urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkie centra zdrowia publicznego. Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, epidemiologia, kardiologia, medycyna pracy, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, pediatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, sto-matologia dziecięca, przyznane zostały 1362 rezydentury. Zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami oraz uwzględniając strukturę wiekową lekarzy specjalistów, minister zdrowia przyznał 1138 rezydentur w pozostałych podstawowych dziedzinach medycyny. (…)
Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.
Województwo mazowieckie: anestezjologia i intensywna terapia – 10, audiologia i foniatria – 1, chirurgia dziecięca – 12, chirurgia klatki piersiowej – 0, chirurgia ogólna – 12, chirurgia plastyczna – 0, chirurgia stomatologiczna – 2, chirurgia szczękowo-twarzowa – 1, choroby wewnętrzne – 35, choroby zakaźne – 10, dermatologia i wenerologia – 2, diagnostyka laboratoryjna – 2, epidemiologia – 3, genetyka kliniczna – 1, kardiochirurgia – 1, kardiologia – 7, medycyna nuklearna – 1, medycyna pracy – 3, medycyna ratunkowa – 2, medycyna rodzinna – 40, medycyna sądowa – 0, medycyna transportu – 0, mikrobiologia lekarska – 3, neonatologia – 4, neurochirurgia – 1, neurologia – 1, okulistyka – 7, onkologia kliniczna – 9, ortodoncja – 0, ortopedia i traumat. narządu ruchu – 45, otorynolaryngologia – 2, patomorfologia – 7, pediatria – 50, periodontologia – 1, położnictwo i ginekologia – 7, protetyka stomatologiczna – 4, psychiatria – 20, psychiatria dzieci i młodzieży – 14, radiologia i diagnostyka obrazowa – 5, radioterapia onkologiczna – 1, rehabilitacja medyczna – 18, stomatologia dziecięca – 4, stomatologia zachow. z endodonc. – 0, transfuzjologia kliniczna – 2, urologia – 3, zdrowie publiczne – 1.
Razem: 354.

Agnieszka Gołąbek,
rzecznik prasowy ministra zdrowia

Archiwum