1 grudnia 2012

Wręczenie praw wykonywania zawodu

Jak co roku, odebranie dokumentów prawa wykonywania zawodu przez młodych lekarzy było okazją do świętowania. Dokumenty wręczali przedstawiciele OIL w Warszawie i władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarze, którzy najlepiej zdali Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarski Dentystyczny Egzamin Państwowy, zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Władysława Szenajcha.
Uroczystość wręczenia lekarzom i lekarzom dentystom dokumentu praw wykonywania zawodu, która odbyła się w drugą sobotę listopada, rozpoczął chór Medicantus Okręgowej Izby Lekarskiej wykonaniem hymnu „Gaude Mater Polonia”. Potem były przemówienia, wręczanie nagród i koncert. Na uroczystość przybyli nie tylko bohaterowie tego święta, czyli młodzi lekarze, oraz goście, ale i najbliżsi nowych adeptów medycyny.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Mieczysław Szatanek apelował do młodych kolegów, by w swojej pracy nie zapominali o nadziei, jaką mają dawać każdemu choremu. Prosił też, by dbali o lekarzy seniorów i odnosili się do nich z szacunkiem. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk zwrócił zaś uwagę, że lekarz nigdy nie przestaje się uczyć. – Wiedza medyczna zmienia się niezwykle szybko i dynamicznie. Niezmienne w medycynie jest jednak to, że pacjent od lekarza otrzymuje nie tylko wiedzę, ale też troskę i wsparcie – podkreślił. Były rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. Tadeusz Tołłoczko przypominał, jak ważne i w życiu, i w pracy jest logiczne myślenie.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali najlepsze wyniki w LEP/LDEP, otrzymali ustanowioną na mocy uchwały Prezydium ORL w Warszawie z grudnia 2011 r. Nagrodę im. prof. Władysława Szenajcha. Patron nagrody był pediatrą i społecznikiem, który napominał młodych lekarzy: „Prawdziwy lekarz stale pamięta, że jest przedstawicielem wolnej, pięknej, rozwijającej się nauki oraz człowiekiem, który wciela w życie głęboką etykę ludzką”. Nagroda jest trzystopniowa, zdobywca nagrody 1. stopnia otrzymuje 3000 zł, 2. stopnia – 2000, a 3. stopnia – 1000 zł.
Spośród lekarzy nagrodę 1. stopnia uzyskał Emir Sajjad, który zdał LEP z wynikiem 88,3 proc., 2. stopnia – Karolina Józefaciuk (86,5 proc.), 3. stopnia – Magdalena Fiołna (86,2 proc.). Wśród dentystów Nagrodę im. prof. W. Szenajcha otrzymało pięć osób, z uwagi na to, że trzy z nich uzyskały z LDEP identyczny wynik – 85,2 proc., co dało im nagrodę 2. stopnia. Były to: Elżbieta Borzymowska, Agnieszka Kornet i Magdalena Zagrodzka. Nagrodę 1. stopnia dla lekarzy dentystów otrzymała Aneta Borkowska, a 3. stopnia – Paulina Bakuniak.

Justyna Wojteczek

Archiwum