3 sierpnia 2013

55. rocznica absolutorium rocznika 1953-1958 Akademii Medycznej w Warszawie

W 1958 r. absolutorium uzyskało 610 osób, w tym 413 z Wydziału Ogólnolekarskiego, 102 z Oddziału Pediatrycznego i 95 z Oddziału Stomatologii. Przez pierwsze lata wszystkie oddziały studiowały wspólnie. Wśród naszych kolegów laury akademickie uzyskało w kraju lub zagranicą kilkadziesiąt osób.
Na uroczystości rocznicowej 1.06.2013 r. zebrało się 146 kolegów, wśród nich kilku profesorów medycyny: Maria Błaszczyk-Kostanecka, Eugeniusz Butruk, Leszek Korniszewski, Marcin Krotkiewski, Barbara Kowalewska-Kantecka, Jacek Zaręba i Aleksander Wagner. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele ss. Wizytek, którą odprawił i wygłosił homilię ks. prof. dr. hab. Stanisław Wrzeszczak, krajowy duszpasterz służby zdrowia, następca księdza Króla, który zginął 10.04.2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Następnie odbyła się część towarzyska w pobliskiej Harendzie, a wieczorem przyjęcie w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej.
To spotkanie było kolejnym z organizowanych co pięć lat, od roku 1983, z inicjatywy przedwcześnie zmarłego dr. n. med. Jerzego Zengtelera. Po jego śmierci tradycję podtrzymuje kol. Halina Więckowska z domu Bartoszewicz przy współudziale m.in. kol. Ewy Wróblewskiej z domu Wegner i prof. Barbary Kanteckiej z domu Kowalewskiej. Mamy nadzieję, że za pięć lat ponownie spotkamy się na kolejnym, dziewiątym, zjeździe i będziemy mieli okazję podtrzymać więzy koleżeńskie i powspominać młode lata.

Jan Antczak

Archiwum