29 marca 2014

Konkursy na ordynatorów w radomskim szpitalu

To będzie rok zmian kadrowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Nowego ordynatora ma już Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Niedługo poznamy szefów urologii, pediatrii i neurologii.
Konkurs na stanowisko ordynatora ginekologii wygrał Mieczysław Szatanek, który od początku kariery zawodowej związany jest z RSS. Początkowo pracował na Oddziale Anestezjologii, a później przeniósł się na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Pełnił też obowiązki zastępcy dyrektora do spraw medycznych oraz dyrektora naczelnego placówki przy ul. Tochtermana.
Nowy ordynator będzie także kierował Oddziałem Urologii. Konkurs na to stanowisko został ogłoszony w połowie stycznia. Sześcioletnia kadencja kończy się również szefom dwóch innych oddziałów RSS: pediatrii i neurologii.
Ogłoszenie konkursów było możliwe dzięki zaakceptowaniu przez dyrekcję szpitala postulatów izb lekarskiej i pielęgniarskiej. Samorządy nie zgadzały się bowiem z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, które dotyczyło składu komisji konkursowych i ograniczało wpływ lekarzy oraz pielęgniarek na wybór ordynatora.
Dyrekcja RSS zgodziła się jednak „oddać” dwa przeznaczone dla siebie miejsca w komisji konsultantowi wojewódzkiemu i przedstawicielowi towarzystwa lekarskiego.

raf

Archiwum