1 kwietnia 2020

–Zgłoś naszej OIL, w czym można Ci pomóc

Gdy lekarze na pierwszej linii frontu walczą z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, pomoc w codziennych sprawach może okazać się bardzo cenna. Potrzeb jest wiele, więc liczy się każda forma wsparcia. Gotowość wyręczenia w opiece nad dziećmi, nad lekarzami seniorami i seniorami z rodzin lekarzy, a także nad zwierzętami domowymi, w zakupach i innych obowiązkach domowych deklaruje, w miarę swoich organizacyjnych, logistycznych i kadrowych możliwości, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przygotowaliśmy formularz, dzięki któremu lekarze z całej Polski mogą zgłosić swoje potrzeby. Do tych potrzeb dostosowywana będzie pomoc. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości harcerzy, OIL w Warszawie będzie szukała kolejnych wolontariuszy.

Pomoc w opiece nad dziećmi – polega na wspólnym odrabianiu lekcji, ale też na zabawie, może również obejmować wyręczenie w wykonywaniu domowych obowiązków. By uzyskać adekwatną do zapotrzebowania pomoc, należy w formularzu uwzględnić m.in. liczbę dzieci, ich wiek, zakres i czas, w jakim potrzebna jest opieka, oraz informacje o tym, czy w domu w tym czasie będzie jakiś opiekun. W przypadku, gdy lekarz spędza wiele godzin, ratując chorych, a nie ma z kim zostawić dzieci i nie chce ich powierzać członkom rodziny
z grupy ryzyka, zaangażowanie ze strony harcerzy może okazać się rozwiązaniem problemu.

Pomoc w zakupach – prosty mechanizm: lekarz przekazuje harcerzowi listę zakupów, a harcerz dostarcza te zakupy do domu, płatność dokonywana jest przelewem. Wiele osób zwyczajnie nie ma czasu bądź pracuje w godzinach, które wykluczają wyjście do sklepu przed pracą i po niej. Taka forma odciążenia zdecydowanie ułatwi lekarzom organizowanie codziennego życia.

Wsparcie lekarzy seniorów oraz seniorów z rodzin lekarzy – pomoc polegająca np. na dostarczeniu zakupów, lekarstw, potrzebnych rzeczy lub w obowiązkach domowych. Lekarze często wspierają swoich rodziców, którzy są w starszym wieku. Sytuacja epidemiologiczna sprawia, że powinni rezygnować z kontaktów z nimi, poza tym na kontakt nie pozwala brak czasu. Dzięki zaangażowaniu harcerzy seniorzy nie zostaną bez pomocy.

Opieka nad zwierzętami domowymi – wyprowadzanie na spacer psa, karmienie domowych zwierząt, sprzątanie po nich. Wielogodzinna nieobecność w domu, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających samotnie, oznacza problem z opieką nad zwierzęciem. Rozwiązaniem może być bieżąca (w zależności od potrzeb) opieka w miejscu zamieszkania lekarza lub wzięcie zwierzęcia pod opiekę przez harcerza (do jego domu) do czasu opanowania pandemii. W formularzu należy wskazać, jakie zwierzę wymaga opieki, i jaki powinien być jej zakres.

W imieniu środowiska lekarskiego bardzo dziękuję za ten piękny gest harcerzy i idące za na nim realne, bardzo ważne wsparcie. Dzięki odciążeniu w sprawach podstawowych, wręcz prozaicznych, możemy skupić się na pomocy pacjentom i nasze siły skierować przede wszystkim na walkę z koronawirusem. Ta i inne formy pomocy ze strony solidaryzującego się z nami społeczeństwa mają dla nas ogromne znaczenie. Zdajemy sobie sprawę, że nawet przy najszczerszych chęciach możliwości pomagania lekarzom są ograniczone, ale każda pomoc, choćby jednemu lekarzowi, się liczy. Tego typu wsparcie jest niestety coraz bardziej potrzebne – powiedział prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski.

OIL w Warszawie podejmuje działania zapewniające lekarzom dodatkową pomoc w różnych formach i zakresach. Reagujemy na zgłaszane przez Państwa problemy na tyle, na ile pozwalają nam ramy prawne, w których funkcjonujemy. Staramy się również koordynować pomoc płynącą od innych osób, tak jak w przypadku oferowanej przez harcerzy. 

Renata Jeziółkowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum