28 sierpnia 2015

Nowa wycena świadczeń w psychiatrii

Powszechnie wiadomo, że jednym z czynników wpływających na złą sytuację polskiej psychiatrii jest nieprawidłowa wycena świadczeń. Na jakim etapie są państwa prace zmierzające do określenia prawidłowej wyceny świadczeń, co już można o nich powiedzieć i kiedy się zakończą?
Jesteśmy na końcowym etapie prac związanych z taryfikacją świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień i już dziś mamy świadomość, że istotne będą również zmiany systemowe i racjonalna wycena środowiskowej opieki psychiatrycznej. Według naszych wstępnych szacunków wycena niektórych świadczeń w zakresie leczenia psychiatrycznego powinna zostać obniżona, ale w przypadku innych – podniesiona, nawet o 20 i więcej procent. Za wcześnie jednak mówić o szczegółach, ciągle bowiem analizujemy dane, które są różnej jakości, więc do części informacji podchodzimy z umiarkowanym zaufaniem. Skrajne wartości dotyczące kosztów osobowych lub stałych są weryfikowane u źródła i interpretowane z należytą ostrożnością.
Przy okazji prac nad wyceną świadczeń w tym zakresie zwrócił naszą uwagę fakt, że opieka psychiatryczna w Polsce od lat opiera się na leczeniu szpitalnym, od którego cały świat odchodzi, preferując leczenie ambulatoryjne i środowiskowe. Do dalszej wyceny konieczne jest przekształcenie systemu, które pozwoli na wprowadzenie i umocnienie takiej zmiany również w naszym kraju. W tym kierunku zmierzamy.

NFZ, płacąc za leczenie psychiatryczne dorosłych i dzieci, nie uwzględnia dodatkowych kosztów ponoszonych przez placówki, wynikających z konieczności leczenia także chorób somatycznych, a w przypadku psychiatrii dziecięcej – wynikających ze specyfiki leczenia dzieci. Czy AOTMiT zamierza tę sytuację zmienić?
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej, która ustawowo stała się jednym z wiodących zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych, jest właśnie pomyślana w ten sposób, by można poznać i wziąć pod uwagę specyfikę każdego rodzaju świadczeń. Dlatego opieramy się na danych przekazywanych przez świadczeniodawców i opiniach ekspertów. To właśnie oni mówią nam, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Psychiatria jest rzeczywiście dziedziną specyficzną, więc, wracając do pani głównego pytania, odpowiadam: tak – w naszych analizach świadczeń z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień uwzględniamy koszty leczenia chorób współistniejących oraz koszty świadczeń towarzyszących w leczeniu dzieci, np. konieczność znieczulenia do diagnostyki. Będzie to miało odzwierciedlenie w naszych taryfach.

Czy w związku z podjętymi pracami AOTMiT zamierza korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych i czy będzie konsultowała swoje decyzje z takimi instytucjami jak samorządy: lekarski, pielęgniarski, i specjalistyczne towarzystwa naukowe?
Agencja zawsze korzystała z opinii szerokiego grona ekspertów. To nasz chleb powszedni. Tym bardziej nie wyobrażam sobie, aby np. ustalając przebieg referencyjnego świadczenia, nie skonsultować go ze specjalistami! Mamy podpisanych kilka umów z ekspertami, ale chcemy je rozszerzać i m.in. nawiązać stałą współpracę z towarzystwami naukowymi. Jednak efekt w postaci wysokości taryfy będziemy konsultować z Radą Taryfikacji. Właśnie to ciało ma służyć opinią w sprawie ostatecznej wyceny opracowanej przez zespół analityczny AOTMiT. Cieszę się, że istnieje, bo to grono znakomitych ekspertów, przedstawicieli różnych środowisk, co gwarantuje rzetelność. Ostateczną decyzję dotyczącą taryfy wydaje jednak prezes agencji, po opinii właśnie Rady ds. Taryfikacji. Proces taryfikacji świadczeń jest transparentny i podlega konsultacji na kilku etapach.
Tylko taki sposób postępowania da nam pewny obraz sytuacji, czyli – ile powinno kosztować konkretne świadczenie.

Pytała Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Archiwum