30 sierpnia 2018

Debata jest konieczna

Od dawna podkreśla się znaczenie stanu jamy  ustnej i uzębienia dla zdrowia całego organizmu, zatem rola lekarzy dentystów w systemie ochrony zdrowia jest bezdyskusyjna. Tymczasem finansowanie świadczeń stomatologicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest nieadekwatne do potrzeb społeczeństwa, a zapowiedzi wydatków budzą poważne obawy naszego środowiska.

Niepokojąca jest wysokość środków przeznaczonych na stomatologię przewidziana w ogólnym planie NFZ na 2019 r. Koszty leczenia stomatologicznego fundusz określił na poziomie 1847 mln zł, co stanowi 2,21 proc. planowanych wydatków na świadczenia zdrowotne ogółem. Udział środków dla stomatologii w budżecie funduszu z roku na rok maleje. Dla porównania, w 2008 r. było to 3,83 proc., a w 2017 r. 2,46 proc.

W sprawie nakładów na świadczenia stomatologiczne finansowane ze środków publicznych wypowiedział się samorząd lekarski. Zarówno w stanowisku Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 6 lipca 2018 r., jak i Prezydium NRL z 11 lipca 2018 podkreślono, że stopniowe obniżanie finansowania w tym sektorze świadczy o braku zrozumienia ze strony decydentów znaczenia opieki stomatologicznej. Decyzje te są tym bardziej niezrozumiałe i szkodliwe dla naszych obywateli, że doniesienia naukowe i raporty mówią o pogarszaniu się stanu uzębienia zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Samorząd lekarski wskazał potrzebę podjęcia rzetelnej debaty na temat leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków publicznych, podkreślając, że zmniejszenie udziału środków w planie NFZ w znacznym stopniu ogranicza możliwości korzystania przez pacjentów ze świadczeń stomatologicznych oraz utrudnia prowadzenie praktyki i wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

W najbliższym czasie w Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie będziemy rozmawiali szczegółowo o przedstawionych zagadnieniach i podejmowali decyzje dotyczące dalszych działań. Sygnalizując skalę problemu, liczymy na zaangażowanie w debatę i poparcie całego środowiska lekarskiego. Musimy uświadomić znaczenie niedofinansowania świadczeń stomatologicznych również naszym pacjentom. Ponadto oczekujemy urealnienia wyceny świadczeń wykonywanych w ramach umowy z NFZ, gdyż obecna nie zachęca lekarzy dentystów do współpracy z funduszem.

Będziemy dążyli do tego, by zgłaszane przez środowisko postulaty znalazły realne odbicie w polityce zdrowotnej państwa. 

Dariusz Paluszek

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum