30 sierpnia 2018

Dekontaminacja w gabinecie stomatologicznym – co nas czeka?

Stomatologia

Dariusz Paluszek

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Wciąż mówimy o przeroście biurokracji w ochronie zdrowia. Podkreślamy, że tracą na tym pacjenci,  gdyż lekarze muszą poświęcać coraz więcej czasu na przygotowywanie sprawozdań. Tymczasem grozi nam kolejna, wymagana przez służby sanitarne, procedura – częstsze niż dotychczas dokumentowanie sterylizacji w gabinetach stomatologicznych.

W marcu 2018 r. grupa lekarzy dentystów z powiatu brzeskiego zwróciła się do Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o wsparcie w związku z pismem powiatowego inspektora sanitarnego w Brzegu w sprawie stosowania ogólnych wytycznych dotyczących procesu dekontaminacji. Kolegów zaniepokoił fakt, że stosowanie się do nowych wytycznych drastycznie podniesie koszty prowadzenia praktyki i – w związku z koniecznością częstszego dostarczania testów biologicznych do laboratorium (oddalonego nierzadko o kilka, kilkanaście kilometrów) – wydłuży czas pracy. Dotychczasowe dwa testy (sporale), wykonywane raz na trzy miesiące z automatyczną rejestracją parametrów krytycznych, zostały zastąpione wymogiem badania nie rzadziej niż raz na tydzień. A bez automatycznej rejestracji wskaźnik biologiczny ma być badany przy każdym wsadzie i codziennie. Wcześniej wymagano testu raz w miesiącu. Koledzy z Brzegu obliczyli: „jeżeli wykonujemy dwa cykle dziennie przez 22 dni w miesiącu, daje to nam koszt 2200 zł”. Zwrócili również uwagę, że np. w województwie dolnośląskim takie wymagania nie obowiązują. W kwietniu ówczesny prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do głównego inspektora sanitarnego z prośbą o wyjaśnienie zgłoszonych wątpliwości. W odpowiedzi GIS przywołał opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny stanowiącą potwierdzenie zasadności stosowania się do opracowanych przez ekspertów „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”. NIZP-PZH popiera również zasady kontroli procesu sterylizacji podane w piśmie PPIS w Brzegu. Do pisma GIS, które trafiło do wszystkich wojewódzkich inspektorów sanitarnych, odniósł się wiceprezes NRL Andrzej Cisło. W odpowiedzi z 13 sierpnia 2018 r. zaznaczył, że w opinii środowiska lekarskiego wątpliwości budzą kwestie reprezentatywności opinii zawartych w „Ogólnych wytycznych…”. Zwrócił uwagę, że mimo wcześniejszych deklaracji wytyczne nie zostały skonsultowane z jednostkami naukowo-badawczymi ani z innymi środowiskami. Podkreślił, że lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i dochowują należytej staranności w ramach swoich zadań. Treści obu pism zamieszczone są na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie będzie śledziła rozwój wypadków w tej sprawie i dążyła do wypracowania zmian korzystnych dla lekarzy. Mamy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, a korespondencyjna wymiana poglądów będzie przyczynkiem do konstruktywnej dyskusji, a nie nakładania na lekarzy nowych obowiązków kosztem ich czasu i finansów, ze szkodą dla pacjentów. 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum