13 lutego 2017

Powtórka z Kodeksu Etyki Lekarskiej

Konstanty Radziwiłł

Podstawa kodeksu: art. 24.

Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta.

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, a także okoliczności zwalniające lekarza z tej powinności zajmują w kodeksie stosunkowo dużo miejsca. Wskazuje to, jak wielką wagę ma w praktyce lekarskiej ta sprawa. Na pozór oczywisty zapis art. 24 należy jednak czytać poprzez to, co znajduje się „poza nim”. Możliwość, a nawet obowiązek dzielenia się informacją na temat stanu zdrowia pacjenta z innym uczestniczącym w opiece nad nim lekarzem jest sprawą oczywistą. Oczywista w takich sytuacjach powinna być jednak również powściągliwość w przekazywaniu informacji. Należy bowiem ograniczyć ją wyłącznie do zakresu, który ma znaczenie w procesie opieki. Dobrym obyczajem w takich okolicznościach jest powiadomienie pacjenta o przekazywaniu informacji, które go dotyczą, innym lekarzom, zwłaszcza gdy są szczególnie intymne lub prywatne. Jednocześnie, pamiętając o tym, że to pacjent jest właścicielem informacji o sobie i tylko on ma prawo do decyzji, komu ją udostępniać, lekarz musi mieć świadomość, że nie jest upoważniony do dowolnego dzielenia się nią. Należy uznać, że chory, zgadzając się na leczenie, dopuszcza do wiedzy na swój temat cały zespół opiekujący się nim, ale ma prawo oczekiwać, że informacje, które nie dotyczą leczenia, nie będą przedmiotem rozmów personelu. Plotkowanie na temat chorych, nawet w gronie lekarzy, narusza godność pacjentów i jest absolutnie niedopuszczalne. I nie kto inny jak lekarz leczący jest za to odpowiedzialny! ■

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum