2 czerwca 2017

Wiosenny PES w specjalnościach lekarsko-dentystycznych za nami

O tym się mówi

W sesji wiosennej 2017 r. do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego przystąpiło 101 lekarzy dentystów. Dla 71 egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym. Średni wynik z egzaminu testowego we wszystkich specjalizacjach lekarsko-dentystycznych wyniósł 84 proc. i był wyższy o 2 punkty procentowe niż w sesji jesiennej 2016 r. Testu nie zaliczyło prawie 22 proc. osób, które przystąpiły do egzaminu (22 ze 101 zdających), jesienią 2016 r. było to około 20,3 proc. (28 ze 138 zdających). Najtrudniejsza okazała się chirurgia stomatologiczna – egzaminu testowego nie zaliczyło 8 osób na 17 przystępujących (74,6 proc.). Najlepszy wynik osiągnięto w periodontologii, odsetek ocen pozytywnych wyniósł 94 proc., test oblała tylko 1 osoba (na 7). Części ustnej PES nie zaliczyło 16 na 87 osób zdających. Najwięcej niepowodzeń odnotowano na egzaminie z chirurgii stomatologicznej (5/11) i chirurgii szczękowej (4/10). Najskuteczniejsi na egzaminie ustnym byli lekarze dentyści ubiegający się o tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej (26/27) oraz protetyki stomatologicznej (18/20). Z analizy wyników PES zdawanego przez lekarzy dentystów w latach 2003–2017, przedstawionej przez CEM, wynika, że istotnym problemem jest zjawisko wielokrotnych podejść do egzaminu kończących się niepowodzeniem. Najwyższy odsetek powtarzanych, a mimo to nieskutecznych podejść do PES (około 4 proc.) występował w chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. W najmniejszym stopniu problem ten dotyczył periodontologii – tylko 1 proc. W ciągu 15 analizowanych lat specjalistom z chirurgii stomatologicznej wydano 396 dyplomów. 31 osób nie uzyskało tytułu, co stanowiło 7,8 proc. zdających. 28 lekarzy dentystów nigdy nie zdało testu (w tym 1 osoba – czterokrotnie, 6 – trzykrotnie, 8 – dwukrotnie, 13 – raz), a 9 nigdy nie zdało egzaminu ustnego (w tym 1 osoba – trzykrotnie, 1 – dwukrotnie, 7 – raz).  W przypadku ortodoncji w latach 2003–2017 wydano 334 dyplomy specjalistów. Tytułu nie uzyskało 19 lekarzy dentystów (5,7 proc. zdających), w tym 17 nigdy nie zaliczyło testów (w tym 2 osoby – czterokrotnie, 5 – trzykrotnie, 6 – dwukrotnie, 4 – raz), a 4 osoby nigdy nie zdały egzaminu ustnego (1 osoba – trzykrotnie, 3 – raz). 

Ewa Szarkowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum