1 lutego 2007

Możliwe podwyżki

Dyrektorzy SPZOZ mogą podnieść pensje swoich pracowników nawet o 3,4%.

Podstawę prawną takich decyzji stanowi ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 1, poz. 2 ze zm.), a konkretnie postanowienia art. 4.
Już w chwili obecnej związki zawodowe działające w zakładach winny rozpocząć negocjacje na temat tegorocznego przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Porozumienie w tej sprawie winno być zawarte do końca lutego 2007 r.
Jeżeli w ww. terminie nie dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to do 10 marca 2007 r. wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wprowadza pracodawca.
Maksymalny wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2007 wynosi 3,4%. Wskaźnik ten został opublikowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. (Dz. U.
nr 225, poz. 1637).

mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło
koordynator
Zespołu Radców Prawnych OIL w Warszawie

Archiwum