7 lutego 2007

Uważam, że…

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że począwszy od stycznia 2007 r., lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, pierwsi w Polsce, nabyli prawo do nieodpłatnego dostępu do kursów edukacyjnych realizowanych on-line.

Dzięki podpisanemu w czerwcu 2006 r. „Porozumieniu na rzecz rozwoju e-edukacji w medycynie” wdrożyliśmy unikatowy w skali kraju model zdalnego kształcenia, który nie tylko pozwoli członkom naszej Izby wywiązać się z obowiązku doskonalenia zawodowego, ale także aktywnie włączyć się w proces budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.

W pierwszym okresie (w roku 2007) każdy członek naszej Izby uzyska dostęp do kursów internetowych.
Co miesiąc będziemy się starali poszerzać naszą ofertę co najmniej o jeden kurs edukacyjny. Ponieważ wszystkie kursy będą miały akredytację naszej Izby, ich pozytywne ukończenie (po zaliczeniu testu) pozwoli każdorazowo na uzyskanie 2 punktów edukacyjnych. Do końca pierwszego okresu rozliczeniowego – przypadającego na listopad 2008 r. – nasi członkowie uzyskają w ten sposób możliwość zdobycia 50 punktów edukacyjnych.

Wierzę, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem Koleżanek i Kolegów. W ten sposób bowiem – dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zdobyczy współczesnej techniki informatycznej – mamy szansę na nieskrępowane pozyskiwanie kwalifikowanej wiedzy.
Nieskrępowane, bo bez ponoszenia kosztów, wręcz bez wychodzenia z domu, a także – co dla lekarzy ważne – w czasie, który sami uznamy za właściwy dla edukacji zawodowej. Zachęcam do tego wszystkich członków naszej Izby.

Wystarczy wejść na: http://www.medycyna.org.pl i po zarejestrowaniu się (w celu weryfikacji uprawnień dostępowych) wybrać z katalogu kursów opcję „Kursy korporacyjne OIL Warszawa”, a następnie – interesujący nas kurs. Po zapoznaniu się z treścią wykładu każdy uczestnik (o ile ma uregulowany stosunek płatności składek członkowskich OIL) będzie mógł przystąpić do zaliczenia testowego, realizowanego zgodnie z obowiązującym prawem.

Życząc zadowolenia z wdrożonego przez nas systemu e-edukacji, pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta programowa była systematycznie rozwijana i dostosowywana do potrzeb poszczególnych specjalności lekarskich i dentystycznych.
Życzę powodzenia.

Andrzej Włodarczyk

Archiwum