7 kwietnia 2007

Nowocześnie w Międzylesiu

7 marca br. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Laryngologii. Otwarto również nowe oddziały: Dermatologii Dorosłych i Dermatologii Dziecięcej. Marszałek województwa mazowieckiego planuje przeniesienie tu oddziałów dermatologicznych Szpitala św. Łazarza. Fakt przeniesienia wzbudził wiele emocji w szpitalu na Lesznie.
Podczas uroczystości odbyły się wykłady dotyczące m.in. historii szpitala. Dokonano też poświęcenia nowych oddziałów.
AK

Adam STRUZIK, marszałek województwa mazowieckiego, ws. przeniesienia Szpitala św. Łazarza – podczas
uroczystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym:

Rozumiem tradycje, rozumiem przeszłość, rozumiem wielkie przywiązanie, ale żyjemy w XXI w. i nie możemy naszych pacjentów leczyć w lazaretach. Nie możemy leczyć w warunkach niespełniających norm sanitarnych, przeciwpożarowych i in. Myślę, że jeśli Państwo zobaczą te oddziały, które tutaj będą, to zrozumieją Państwo, że to jest świadoma, przemyślana decyzja, że pomożemy naszym pacjentom, ale pomożemy też naszym młodym lekarzom, którzy przyjdą i będą się szkolić. Opieka będzie całościowa. Pacjenci dermatologiczni będą konsultowani na bieżąco w wielu oddziałach specjalistycznych. Niektórzy podnoszą problem ponadpiećsetletniego Szpitala św. Łazarza. Jako lekarz, człowiek – też bardzo lubię historię, nie widzę przeszkód, żeby ten połączony szpital przyjął imię św. Łazarza. Jest to sposób na przeniesienie tradycji.
Szpital św. Łazarza przez setki lat był w różnych miejscach.

Archiwum