28 maja 2007

Światowy Dzień Nerek

Na świecie ponad 500 mln osób cierpi na przewlekłą chorobę nerek (PChN). Każdego roku miliony umierają przedwcześnie na skutek zawału serca i udaru mózgu – co ma ścisły związek z PChN. W Polsce choroba ta dotyka ok. 4 mln osób.

Aby zwrócić uwagę opinii publicznej na pilną potrzebę wykrywania i zapobiegania chorobom nerek, od 2 lat organizowany jest Światowy Dzień Nerek. Prowadzone są wówczas m.in. bezpłatne badania tego narządu i konsultacje lekarskie.
Polskie środowisko nefrologiczne skupiło się na stworzeniu programu edukacyjno-informacyjnego, skierowanego do lekarzy pierwszego kontaktu. W 2006 r. odbyło się 75 spotkań warsztatowych, poświęconych PChN. Problem ten był również omawiany na medycznych zjazdach naukowych. W tym roku program edukacyjny będzie prezentowany całemu społeczeństwu, przede wszystkim w grupach najbardziej zagrożonych PChN. mkr

Archiwum