26 maja 2007

Numer 2007/05

 • Uważam, że...

  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Tym razem rubrykę "uważam, że" udostępniam koledze Ryszardowi Kijakowi, sekretarzowi generalne...

  Zobacz więcej
 • Na marginesie - Votum zaufania

  Dostąpiłam wielkiego zaszczytu - znalazłam się w gronie gości zaproszonych przez prof. Tadeusza Tołłoczkę na wspaniałą uroczy...

  Zobacz więcej
 • Majowy protest OZZL

  18 kwietnia br. w Warszawie Zarząd Krajowy i Zgromadzenie Reprezentantów Organizacji Terenowych OZZL podjęły decyzję w sprawi...

  Zobacz więcej
 • Dotkliwiej karać za eutanazję

  Z szefem Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosławem ORZECHOWSKIM, o inicjatywie ustawodawczej LPR rozmawia Anna Kaczmarek> Jaka jest geneza inicjatywy LPR? Czy w Polsce prowadzono badania nad skalą eutanazji? Nie wiem, czy prowadzono takie badania. Nie wiem także, czy takie badania pokazałyby prawdziwą skalę zjawiska. Inicjatywa Ligi Polskich Rodzin wyprzedza zagrożenia związane z eutanazją. Złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy zaostrzającej prawo w tym względzie. Proponujemy dwie zmiany w art. 150 Kodeksu karnego. Obecnie paragraf 1. tego artykułu brzmi: kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Domagamy się kary od 3 do 10 lat. I zakwalifikowania czynu do kategorii zbrodni. Chcemy ponadto wykreślenia paragrafu 2. art. 150 kk. stanowiącego, że: w wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Taka zmiana prawa powinna rozwiązać tę sprawę, zanim stanie się ona problemem. Eutanazji trzeba zakazać bez względu na skalę zjawiska w Polsce. Czy uważa pan, że w polskich szpitalach dokonuje się eutanazji? Nawet nie chcę o tym myśleć. Spotykaliśmy się z kilkoma przypadkami opisywanymi na łamach prasy. Bulwersujące są głosy postulujące legalizację "ulgi w cierpieniu" poprzez śmierć zadawaną osobom w wieku podeszłym czy ciężko chorym. Tymczasem obowiązkiem każdego zdrowego państwa jest ochrona życia swoich obywateli. Niestety, w Sejmie nie udało się rozszerzyć treści par. 38 Konstytucji RP o zapis, że: państwo broni życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Taka formuła dawałaby pełne bezpieczeństwo i wygasiłaby dyskusje. Czy nie boi się pan, że po prezentacji poglądów LPR związanych z eutanazją ludzie starsi bądź chorzy będą się bali iść do szpitala? Właśnie chcemy doprowadzić do sytuacji, że żaden Polak nie będzie musiał żyć w obawie o swoje życie. Lęk przed pójściem do szpitala jest jedną z najpotworniejszych sprzeczności - jest to przecież miejsce, gdzie ratuje się życie! Ale obawy społeczne są i po stronie obowiązków państwa jest ich wyeliminowanie. Podczas naszej kampanii w sprawie ochrony życia poczętego zgłaszało się do nas bardzo dużo starszych osób, które czują się zagrożone. Prosiły o działania w kierunku zaostrzenia kar za przestępstwo, jakim jest eutanazja. Odbyliśmy wiele rozmów z osobami starszymi. Państwo powinno jak najmniej dyskutować o eutanazji i jednocześnie otoczyć swoich obywateli jak największą opieką.

  Zobacz więcej
 • Elżbieta Radziszewska, gość "S...

  Pani już odpracowała swój staż podyplomowy? Jakiś czas temu, tak. I do tego wszystkie staże specjalizacyjne. Państwo ju...

  Zobacz więcej
 • Zgoda wprost czy zgoda domniemana

  Minister zdrowia prof. Zbigniew Religa

  Zobacz więcej
 • Bez znieczulenia

  Nie mogłem wyjść ze zdumienia podczas obrad ostatniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy naszej Izby, z udziałem ministra Zbigniewa R...

  Zobacz więcej
 • Umowa społeczna bez lekarzy?

  Płace pracowników ochrony zdrowia Prace Międzyresortowego Zespołu ds. Zatrudnienia i Wynagrodzenia Pracowników Ochrony Zd...

  Zobacz więcej
 • Uniki ministra

  Czy minister zdrowia stał się zakładnikiem swojego programu i za cenę pozostania w rządzie nie zależy mu na obronie środowisk...

  Zobacz więcej
 • W stronę leków - cz. III

  Cz. I-II zamieściliśmy w "Pulsie" nr 3 i 4/2007 Powstanie nowego leku jest obecnie długim, wieloetapowym procesem, ze stos...

  Zobacz więcej
 • Medal WOŚP dla Marka Balickiego

  8 marca br. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadziła rozliczenie zbiórki XV Finału. Zebrano rekordową ...

  Zobacz więcej
 • Top Medical Trends 2007

  Pierwszy ogólnopolski Kongres Top Medical Trends, który odbył się w marcu br. w Poznaniu, zgromadził ponad 2,2 tys. uczes...

  Zobacz więcej
 • Wystąpienia Rzecznika Praw Oby...

  W styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie niedożywienia pacjentów szpitali publicznyc...

  Zobacz więcej
 • Za dużo antybiotyków

  Państwowa Inspekcja Sanitarna zarzuciła pracownikom ochrony zdrowia nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków, a takż...

  Zobacz więcej
 • Uchwały, Stanowiska, Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uzyskania mandatu członka O...

  Zobacz więcej
 • ODRODZONY STAN LEKARSKI

  W przededniu XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy - dla upamiętnienia piątej rocznicy przyjęcia przez naszą Izbę imienia prof. Jana ...

  Zobacz więcej
 • XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL...

  Głównym zadaniem delegatów zgromadzonych na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy było wywiązanie się z obowiązków statutowych. Jedn...

  Zobacz więcej
 • Odznaczenia "LAUDABILIS"

  Po raz piąty Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków samorządu najwyższym odznaczeniem Izby "LAUD...

  Zobacz więcej
 • Zjazdowe wyróżnienia Komisji K...

  Od kilku lat z inicjatywy wiceprzewodniczącego ORL Mieczysława Szatanka w czasie obrad zjazdu są wręczane wyróżnienia i dyplo...

  Zobacz więcej
 • Spod kociej łapy

  Dziesięć lat mozolnego budowania dobrej atmosfery wokół przeszczepów zostało zniweczone jednym nieostrożnym oskarżeniem. Za...

  Zobacz więcej
 • Wygasa polisa - cz. I

  Musimy się ubezpieczać - niestety, a może na szczęście. Pozbycie się pewnej sumy pieniędzy nie należy do przyjemności; jeśli...

  Zobacz więcej
 • Moim zdaniem: stomatologia

  Szkolenia, kursy, punkty Konieczność doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wynika z istoty wykonywanego z...

  Zobacz więcej
 • Uchwały ORL

  UCHWAŁA nr 132/R-V/07 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 23 MARCA 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatko...

  Zobacz więcej
 • Dyżury członków Prezydium ORL

  Andrzej Włodarczyk - przewodniczący ORL (codziennie w godzinach pracy); Jacek Kubiak - wiceprzewodniczący ORL (codziennie z ...

  Zobacz więcej
 • Sagi rodzinne: Zarębowie - Wro...

  Życie na wysokich obrotach - cz. II Cz. I zamieściliśmy w "Pulsie" nr 4/2007 Zajmij się moją córką Jolanta Zaręba ni...

  Zobacz więcej
 • Krajowe oferty pracy na dzień ...

  Andrzej Morliński, przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel...

  Zobacz więcej
 • Nasza akademia - Klinika Medyc...

  W cyklu prezentującym placówki Akademii Medycznej w Warszawie przedstawiamy Klinikę Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii I...

  Zobacz więcej
 • Doktorat honoris causa dla pro...

  W kwietniu br. prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko - członek ORL w Warszawie, były rektor Akademii Medycznej w Warszawie - u...

  Zobacz więcej
 • Nasze szpitale: Szpital Specja...

  Szpital Specjalistyczny św. Zofii - 15 maja br., w dniu imienin patronki - obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia. Miesięcznik...

  Zobacz więcej
 • Wydatek, który się opłaca

  Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie leczenie pacjentów może być skuteczniejsze i niekoniecznie droższe. M...

  Zobacz więcej
 • O punktach edukacyjnych

  W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień organizatorów szkoleń do informowania słuchaczy o przysługujących i...

  Zobacz więcej
 • Konferencja "LEK KRAJOWY - LEK...

  Konferencja Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego "LEK KRAJOWY - LEK BEZPIECZNY", poświęcona systemom zape...

  Zobacz więcej
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniow...

  W dn. 1-2 czerwca 2007 r., godz. 9.00, w Warszawie, w Centrum Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, odbędzie się Konferencj...

  Zobacz więcej
 • Z Mazowsza

  Kolumnę redaguje Piotr Kaczmarek Włoski medal w Laskach 13 marca br. Zofia Morawska, skarbnik Towarzystwa Opieki nad Oc...

  Zobacz więcej
 • Precyzyjna organizacja

  Do 1999 r. w strukturze warszawskiej ochrony zdrowia przeważały ZOZ-y molochy. Taki był również SPZ ZOZ Warszawa Śródmieście....

  Zobacz więcej
 • Jubileusz fundacji Polpharmy

  21 marca br. w nowej siedzibie Polpharmy w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia grantów naukowych Fundacji Wspierania R...

  Zobacz więcej
 • Z radomskiej delegatury

  Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik Wsparcie dla szpitala w Iłży Samorządy pięciu gmin z regionu radomskiego będą wspierać...

  Zobacz więcej
 • Gruzlica - 21. miejsce w UE

  Z oceny epidemiologicznej 2006 r. wynika, że w Polsce utrzymuje się spadek zachorowań na gruźlicę. W ub.r. zgłoszono 8513 zac...

  Zobacz więcej
 • Światowy Dzień Nerek

  Na świecie ponad 500 mln osób cierpi na przewlekłą chorobę nerek (PChN). Każdego roku miliony umierają przedwcześnie na skute...

  Zobacz więcej
 • Szkoła Pneumunologii

  Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc organizuje kolejne spotkanie Szkoły Pneumonologii nt. ...

  Zobacz więcej
 • Serwis internetowy o astmie

  Przeprowadzono pierwsze Światowe Badanie Astmy wśród Lekarzy i Pacjentów (GAPP), dotyczące niezaspokojonych potrzeb w leczeni...

  Zobacz więcej
 • Listy

  W sprawie etatów rezydenckich (...) Ministerstwo Zdrowia chce zmienić sposób finansowania specjalizacyjnych etatów rezyden...

  Zobacz więcej
 • Muzy i my

  Na Konkurs Poetycki dla Lekarzy (por. "Puls" nr 12/2006 i 1/2007) ogłoszony przez OIL w Warszawie wpłynęło piętnaście z...

  Zobacz więcej
 • Literackie spotkania z folklorem

  Pokłosiem literackich spotkań Unii Polskich Pisarzy Lekarzy na Kociewiu jest Zeszyt opatrzony tytułem Fascynacje folklorem. J...

  Zobacz więcej
 • Język nasz giętki

  Artykuł naukowy ex ante Badacze z lękiem myślą o swoim pierwszym artykule. Mówią, że nie mają doświadczenia językowego i ż...

  Zobacz więcej
 • Sport

  Lekarski Klub Żeglarski "Bocianie Gniazdo" OIL w Warszawie w sezonie 2007 zaprasza: dzieci lekarzy oraz ich znajomych - ...

  Zobacz więcej
 • "Ryś" pojechał na wojnę

  Wojsko Polskie pojechało na wojnę. Do Afganistanu. Żołnierzom jak zawsze towarzyszą lekarze w mundurach. W ich ciężkiej służb...

  Zobacz więcej
 • Nowe przepisy prawne

  I. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wyd...

  Zobacz więcej
 • Epitafium

  Dr Zenon WASILEWSKI Urodził się 1 października 1913 r. w Mińsku Litewskim. Naukę rozpoczął w Baranowiczach (dawne wojewódz...

  Zobacz więcej
 • Alfabet wspomnień Jerzego Boro...

  ANNA WYSOKIŃSKA-BOROWICZ - doktor medycyny, lekarz diagnosta laboratoryjny, ze szkoły profesora Jerzego Krawczyńskiego. Human...

  Zobacz więcej

Archiwum