28 maja 2007

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Włoski medal w Laskach
13 marca br. Zofia Morawska, skarbnik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Gwiazdy Solidarności Italii.

Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Republiki Włoch, Giorgio Napoletano, a dekoracji dokonała ambasador Republiki Włoch, Anna Blefari Melazzi.
Zofia Morawska, ur. w 1904 r., żywa legenda Lasek, związana jest z Towarzystwem od 1930 r. Zaczynała od organizacji warsztatów, świetlic, opieki indywidualnej, pośrednictwa pracy i opieki lekarskiej. Zajmowała się także finansami Towarzystwa – od 1947 r. nieprzerwanie pełni w nim funkcję skarbnika, pozyskując środki, dary i sponsorów.
W uroczystości wzięli udział m.in. premier Tadeusz Mazowiecki, starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Elżbieta i Krzysztof Zanussi, Maja Komorowska oraz inni przyjaciele Lasek. Po programie artystycznym, przygotowanym przez wychowanków, goście odwiedzili przedszkole oraz Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka.

Kruszenie kamieni w Ostrołęce
Ostrołęcki szpital wzbogacił się o nowoczesne urządzenie do kruszenia kamieni moczowych.

W aparacie wykorzystano tzw. metodę ESWL, polegającą na rozbijaniu kamieni – umiejscowionych w moczowodach, nerkach i pęcherzu moczowym – za pomocą skupionej fali uderzeniowej. Metoda jest małoinwazyjna, a pacjent najczęściej nie wymaga hospitalizacji. Dotychczas tego typu zabiegi przeprowadzano raz w miesiącu na pożyczanym sprzęcie, co powodowało długie oczekiwanie i generowało wysokie koszty. Obecnie wykonuje się je codziennie u kilku pacjentów. Nowoczesne urządzenie jest wyposażone w komputerowy radiograf i system naprowadzania USG.

Zdrowy konkurs w Legionowie
Urząd Miejski w Legionowie ogłosił konkurs plastyczny „Chcesz być zdrowy i silny jak ryba, jedz owoce i warzywa”.

Celem akcji, skierowanej do uczniów klas III-VI szkół podstawowych, jest propagowanie zachowań prozdrowotnych, a w szczególności wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia. Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę rower. Patronat nad konkursem objął prezydent miasta Legionowa.

Rezygnacja w Ciechanowie
15 marca br. została odwołana dyrektor ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Henryka Romanow.

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 6 marca br. Jednocześnie rozwiązano z odwołaną umowę o pracę za porozumieniem stron. Tego dnia podjęto też uchwałę o powierzeniu Witoldowi Achcińskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. medycznych, pełnienie obowiązków dyrektora szpitala.

Otwockie łączenie
1 marca br. Rada Powiatu Otwockiego przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia prac związanych z połączeniem Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

Fuzja ma zapobiec ewentualnej likwidacji ZOZ-u. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Mazowieckiego, które ma większe możliwości finansowe niż powiat. W ZOZ-ie prowadzony jest program restrukturyzacyjny mający poprawić sytuację finansową placówki, jednak wciąż nie jest ona stabilna. Pomysłowi połączenia sprzeciwiają się związki zawodowe szpitala oraz jego dyrekcja. Według związków zawodowych, fuzja spowoduje likwidację niektórych oddziałów ZP ZOZ, co dla mieszkańców będzie oznaczało pogorszenie dostępności do usług medycznych. Uchwała nie oznacza podjęcia żadnych wiążących decyzji, lecz jedynie daje zgodę Rady Powiatu na prowadzenie rozmów w sprawie połączenia.

Szpitalna galeria w Węgrowie
22 marca br. w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie rozpoczęła działalność galeria „Kardia”.

W szpitalnym holu wystawiono 12 prac artysty fotografika Michała Kurca pt. „Węgrowskie klimaty”. Pomysłodawcą galerii jest ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Tomasz Czerski, który zaproponował tę ciekawą inicjatywę artyście przybyłemu do szpitala na badania kardiologiczne.

Winda w Ząbkach
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, pozytywnie rozpatrzył wniosek miasta Ząbki o dofinansowanie budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

Inwestycję w 75 proc. sfinansuje PFRON.

Remont w Garwolinie
W lipcu br. zostanie zamknięty, na czas remontu, oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy szpitala w Garwolinie.

Ekipa remontowa zajmie się głównie uzupełnianiem ubytków w ścianach, malowaniem sal i modernizacją łazienek. Planowany koszt remontu to 42 tys. zł. Dyrekcji szpitala udało się już pozyskać ponad 26 tys. zł od sponsorów. Plan zamknięcia oddziałów pozytywnie zaopiniowali powiatowi radni. Remont będzie trwał ok. 3 tygodni.

Leczenie tlenem w ATTIS-ie
Warszawskie Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi leczenie tlenem w domach pacjentów.

Do Poradni Domowego Leczenia Tlenem mogą być kierowani – przez lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy specjalistów (kwalifikacji pacjentów dokonuje lekarz Poradni) – chorzy, niepalący,
z przewlekłą niewydolnością oddechową w przebiegu chorób płuc (z wykluczeniem chorób nowotworowych), u których wyczerpano wszystkie możliwości leczenia innymi środkami.

Archiwum