22 maja 2007

Z radomskiej delegatury

Kolumnę redaguje
Mirosław Wąsik

Wsparcie dla szpitala w Iłży
Samorządy pięciu gmin z regionu radomskiego będą wspierać działalność szpitala powiatowego
w Iłży.


O dodatkowe wsparcie finansowe dla placówki zabiega dyrekcja iłżeckiego szpitala. – Zwróciłem się do władz gmin, z których terenu pochodzą nasi pacjenci, z prośbą o pomoc w zakupie aparatury medycznej oraz karetki pogotowia. Burmistrzowie i wójtowie otrzymali także dokładną informację nt. sytuacji finansowej szpitala oraz liczbie pacjentów z terenów poszczególnych gmin, którzy korzystają z naszych usług. Poinformowaliśmy m.in. o rosnących potrzebach
i o zmniejszającej się kwocie kontraktu podpisanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reakcja samorządowców była bardzo przyjazna dla szpitala – podkreśla dyrektor lecznicy Zbigniew Deja.
Pomoc finansową zadeklarowali: burmistrz Skaryszewa Ireneusz Komięga, burmistrz Iłży Andrzej Moskwa oraz wójtowie: Wierzbicy – Dariusz Myśliwiec, Kazanowa – Marian Karolik i Rzeczniowa – Roman Borek. Przeznaczenie dodatkowych środków dla szpitala zapowiedział również przedstawiciel organu założycielskiego, starosta powiatu radomskiego Tadeusz Osiński. – Władze samorządów uznały, że dalsze istnienie szpitala jest tak ważne dla ich społeczności, że postanowiły zaangażować się w rozwiązywanie najważniejszych problemów placówki. Mają temu służyć m.in. systematyczne spotkania przedstawicieli gmin i powiatu radomskiego z kierownictwem szpitala, w czasie których będziemy informować o bieżących działaniach podejmowanych przez lecznicę – dodaje z-ca dyrektora dr Mirosław Popiołek.
Dla władz powiatu radomskiego dalsze funkcjonowanie lecznicy jest sprawą priorytetową. – To jest szpital z ponadstuletnią tradycją. Trudno sobie wyobrazić właściwą opiekę medyczną mieszkańców powiatu bez tej placówki, która mimo niewielkich rozmiarów świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie – mówi wicestarosta radomski Krzysztof Górak.
Szpital powiatowy w Iłży dysponuje 126 łóżkami na oddziałach: interny, chirurgii, pediatrii i ginekologii z położnictwem.
W placówce działa również oddział intensywnej terapii. Zespół liczy 25 lekarzy.

Przychodnie po remoncie
Blisko 1,8 mln zł wynosi koszt remontu przychodni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Odnowione pomieszczenia zyskały: poradnia chirurgii, chorób piersi, laryngologia i reumatologia.

Prace remontowe trwały blisko pół roku. – Modernizacja była niezbędna ze względu na wymogi unijne. Trudnością dla budowlańców była konieczność prowadzenia prac na raty, bez możliwości całkowitego wyłączenia budynku z eksploatacji – powiedział z-ca dyrektora ds. technicznych RSzS Janusz Puton.
Ze względów finansowych remont pomieszczeń przychodni specjalistycznych wykonywany jest w dwóch etapach. Na modernizację czekają jeszcze: stomatologia, dermatologia, neurologia i zespół poradni dziecięcych. Nową siedzibę zyska również administracja szpitala.
– Powiem tylko, że od blisko 30 lat zajmujemy budynek (typu domont), którego żywotność wynosi 15 lat – podkreślił dyrektor Puton. Po przeprowadzce obiekt zostanie wyburzony. Taki los czeka również drugi barak, w którym mieści się obecnie poradnia okulistyczna, dla której szykowana jest nowa siedziba w głównym budynku szpitala.

Pawilon jednak musi poczekać
Przedwczesna okazała się radość personelu oddziału ginekologiczno-położniczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym o rozpoczęciu w tym roku budowy nowego pawilonu. Władze Radomia zmodyfikowały swoją wcześniejszą decyzję o sfinansowaniu pierwszego etapu inwestycji ze środków własnych i postanowiły poczekać na wsparcie z funduszy unijnych.

Na potrzeby inwestycji przed laty przygotowano już dokumentację techniczną, lecz potem zrezygnowano z budowy. Tymczasem warunki, w jakich pracuje obecnie oddział ginekologiczno-położniczy, są bardzo trudne. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza stan techniczny budynku oraz sytuacja sanitarna. W styczniu br. samorząd miasta postanowił, że zamiast gruntownej modernizacji starych pomieszczeń zostanie wybudowany nowy pawilon. Koszt inwestycji oceniono na blisko 30 mln zł. W czterokondygnacyjnym budynku miały się znaleźć oddziały: ginekologiczny, położniczy, noworodkowy oraz blok operacyjny. Pierwszy etap robót miał się rozpocząć w 2007 r. w oparciu o środki własne. W budżecie miasta zarezerwowano już nawet 2 i pół mln zł na rozpoczęcie prac. Zakończenie budowy planowano na 2009 r.
Zmiana planów magistratu zaniepokoiła środowisko lekarskie. W uchwale przyjętej przez Radę Radomskiej Delegatury OIL lekarze podkreślają, że sytuacja lokalowo-sanitarna obecnego oddziału jest szczególnie trudna, co znajduje odzwierciedlenie w ocenie technicznej budynku i opinii sanepidu. Zdaniem przewodniczącego Delegatury Radomskiej, dr. Mieczysława Szatanka, przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy i oczekiwanie na środki unijne może znacznie utrudnić realizację inwestycji. – Koszty prac budowlanych drastycznie rosną i dotychczasowe kalkulacje mogą okazać się całkowicie nierealne – podkreślił dr Szatanek.

Archiwum