21 maja 2007

Szkoła Pneumunologii

Warszawsko-Otwocki Oddział
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
organizuje kolejne spotkanie
Szkoły Pneumonologii nt.

„Choroby opłucnej, śródpiersia
i obturacyjnego bezdechu podczas snu”

– 2 czerwca 2007 r., w godz. 9.30-17.30,
w Novotelu Airport, w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 1).


Wstęp jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne. Szczegółowe informacje na: WWW.ptchp.home.pl
Kierownik kursu: Tadeusz M. Zielonka – tel. 501-143-324 (tmzielonka@wp.pl); sekretarz: Jacek Jagodziński – tel. 604-957-483 (jacjagod@mediclub.pl); sekretariat Oddziału: 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 10, tel. (022) 822-30-71, w. 106.

Archiwum