15 lipca 2008

Dzieci w niebezpieczeństwie

2 czerwca br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja „Uwaga! Nasze dzieci w niebezpieczeństwie”, na której zaprezentowano nowe opracowanie „Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce”, przygotowane przez BRPO wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski przedstawił diagnozę sytuacji społecznej dzieci w Polsce. Wśród zjawisk, które stanowią szczególne zagrożenie, wymienił: przemoc i bezradność obecnego systemu pomocy, ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz stan opieki medycznej. W tej dziedzinie do niekorzystnych czynników należą: brak systemu medycyny szkolnej, wysoki współczynnik umieralności noworodków i niemowląt, brak miejsc w szpitalach pediatrycznych, niedobory sprzętu i kadry lekarskiej. Uwagę zwraca także duża liczba wypadków w szkołach.
Zdaniem Janusza Kochanowskiego, należy powołać międzyresortowy ośrodek koordynujący działania zapobiegające przemocy w rodzinie.
W czasie konferencji Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaprezentował projekt „Ratujemy, uczymy ratować”.

mkr

Archiwum