14 lipca 2008

Stomatologia – Gwarantowane świadczenia i materiały stomatologiczne

28 maja 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 81, poz. 485.

Załącznik nr 4 do rozporządzenia określa wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stosowanych przy udzielaniu:

a) świadczeń zdrowotnych zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane:
– leczenie próchnicy powierzchownej – za każdy ząb,
– całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni,
– całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach,
– całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach,
– opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach,
b) dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Osobom niepełnosprawnym
w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują – zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osób:

1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
Jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym – do ukończenia 16. roku życia; w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. roku do ukończenia 18. roku życia – przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób, z wyłączeniem procedury wizyty niepołączonej z innymi świadczeniami (tj. pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do wym. świadczeń jest właściwe orzeczenie, o którym mowa w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328).

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK

Archiwum