2 czerwca 2017

Hospicja nie dostaną dodatkowych pieniędzy

Wokół reformy służby zdrowia

Wojewodowie nie będą mogli dysponować rezerwami celowymi z budżetu państwa na wsparcie stacjonarnych hospicjów. Poselski projekt nowelizacji ustawy dającej urzędnikom taką możliwość przepadł w Sejmowej Komisji Zdrowia.

O zmianę przepisów zabiegał poseł PO Cezary Grabarczyk, który w 2015 r., podczas prac nad budżetem na rok 2016, zgłosił poprawkę przewidującą przeznaczenie 20 mln zł na hospicja w województwie łódzkim. Sejm poprawkę przyjął, ale z powodu braku przepisów kompetencyjnych dla wojewody do tej pory pieniędzy nie udało się wykorzystać. – I to był powód, który zainspirował moich przyjaciół, żeby przygotować tego rodzaju podstawę. Aby już nigdy nie zdarzyła się podobna sytuacja, że środki, które można skutecznie użyć na pomoc bardzo ciężko chorym pacjentom, są marnowane – tłumaczył Cezary Grabarczyk podczas pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Zdrowia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu MZ Marek Tombarkiewicz zwrócił uwagę, że proponowany zapis umożliwia przydzielanie środków z budżetu państwa na remonty lub inwestycje, tymczasem pieniądze powinny być przeznaczone na zwiększenie liczby hospicjów, a nie na ich modernizację. – Brakuje szacunku kosztów, które poszłyby za tą zmianą, i źródeł finansowania. Ministerstwo jest „na nie” – powiedział wiceminister Tombarkiewicz. Andrzej Sośnierz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, stwierdził, że nie wystarczy wskazać wojewodzie, jaki ma być kolejny cel przeznaczenia pieniędzy. Trzeba także jasno określić model finansowania. Jego zdaniem nierównomierne rozłożenie hospicjów w Polsce wskazuje, że potrzebny jest rządowy program rozwoju tego rodzaju opieki w Polsce. Dlatego zgłosił wniosek o odrzucenie poselskiego projektu w całości, który zyskał akceptację większości członków komisji. Według Beaty Małeckiej-Libery, posłanki PO i wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia, projekt przepadł tylko ze względów politycznych: – Szkoda, że tak się stało, bo zmiana ustawy dotycząca finansowania hospicjów wprowadzała zapis umożliwiający wojewodom przekazywanie środków finansowych na hospicja stacjonarne w zakresie inwestycyjnym, m.in. na zakup aparatury i sprzętu medycznego. To rozwiązanie miało działać nie na zasadzie przymusu, tylko dawało pewną możliwość dofinansowania hospicjów. Jeśli wojewodowie mieliby wolne środki i uznali, że istnieje taka potrzeba, mogliby to zrobić. A teraz prawo im dofinansowania hospicjów zabrania. Posłanka wyjaśniła, że na tej samej zasadzie działa przepis ustawowy, w myśl którego NFZ może, ale nie musi, dofinansować program profilaktyczny realizowany przez samorząd terytorialny. Taki zapis na wniosek samorządowców pojawił się w ustawie o zdrowiu publicznym.

esz

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum