3 października 2018

Razem na rzecz onkologii

Epidemia chorób nowotworowych dotyka wszystkie kraje wysoko rozwinięte, powstają kolejne organizacje, które próbują zwracać uwagę opinii publicznej i polityków na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów. W 2016 r. powstała międzynarodowa organizacja All.Can, która nakreśliła sobie takie właśnie cele.

20 wybitnych specjalistów onkologów, przedstawicieli pacjentów i przemysłu farmaceutycznego weszło w skład polskiej Grupy Sterującej All.Can, która zamierza prowadzić taką samą akcję w naszym kraju.

Pierwszym rezultatem ich pracy jest raport „All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”. Z analizy porównawczej efektów leczenia w różnych krajach Europy wynika, że Polska ma znacznie niższe wskaźniki przeżywalności chorujących na nowotwory od średniej europejskiej. Wydatki na opiekę onkologiczną w stosunku do obciążenia chorobą dla czterech głównych typów nowotworów w Polsce także utrzymują się zdecydowanie poniżej średniej europejskiej. Do priorytetowych obszarów, które wymagają najpilniejszej poprawy, zaliczono m.in. efektywniejszą alokację środków na opiekę onkologiczną, zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej i badań przesiewowych, szybszy i szerszy dostęp do innowacyjnych technologii medycznych.

Należy dążyć do uporządkowania całego systemu walki z rakiem w Polsce we wszystkich jego obszarach: medycznym, społecznym, edukacyjnym i finansowym. W tym celu konieczne jest przyspieszenie pracy nad wdrażaniem „Strategii walki z rakiem w Polsce 2015–2024”, czyli polskiego Cancer Plan, który zawiera te wszystkie elementy – twierdzi prof. Jacek Jassem, członek Grupy Sterującej All.Can.

Jest już rok 2018, a program nadal nie został wdrożony! <

mkr

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum