5 października 2020

Lekarski start

626 miejsc stażowych dla lekarzy i 199 dla lekarzy dentystów, 48 dodatkowych, uzyskanych w wyniku negocjacji z dyrektorami szpitali – to bilans przygotowań do jesiennej rekrutacji na staż podyplomowy na obszarze działania OIL w Warszawie. Całość podsumowuje przewodniczący Komisji ds. Stażu Podyplomowego ORL w Warszawie Maciej Nowak w rozmowie z Michałem Niepytalskim.

Liczba osób chętnych do odbywania stażu na terenie działania OIL w Warszawie rośnie z każdym rokiem. Co można zrobić, by zaspokoić potrzeby absolwentów uczelni medycznych? Jak zmienia się liczba placówek z miejscami stażowymi?

W przypadku lekarzy dentystów liczba ta zmienia się z roku na rok, ponieważ niektóre gabinety tworzą miejsca stażowe dla osób, z którymi chcą współpracować, i po odbyciu przez nie stażu miejsca te likwidują. Niemniej jednak nowe ciągle powstają, więc lekarze dentyści problemu ze stażem raczej nie mają. Zresztą podczas rekrutacji stomatologów szczególnie istotna jest rekomendacja i wiele zależy od stażystów, którzy sami znajdują sobie pracodawcę i dogadują się w sprawie utworzenia przez niego miejsca stażowego.

Inaczej jest w przypadku pozostałych lekarzy. Liczba placówek oferujących im miejsca stażowe jest względnie stała – wynosi około 40 (nie uwzględniam tu podmiotów prowadzących staże cząstkowe). O dalszym zwiększaniu liczby podmiotów zatrudniających stażystów trudno mówić, bo na terenie działania naszej izby nie ma więcej szpitali, które spełniają wymogi prowadzenia stażu.

Liczba placówek jest względnie stała, ale zwiększa się mam wrażenie dynamika tworzenia miejsc stażowych.

Liczba chętnych do odbycia stażu w naszej izbie z każdym rokiem rośnie, dlatego pertraktujemy ze szpitalami, by przyjmowały więcej stażystów. Z reguły się to udaje. Dyrektorzy placówek podchodzą do naszych postulatów z wyrozumiałością.

Duża popularność naszej izby wśród lekarzy spowodowała, że w początkowej fazie ostatniej rekrutacji zabrakło kilkudziesięciu miejsc. Jednak właśnie dzięki wspomnianym negocjacjom znaleźliśmy miejsca dla wszystkich, z wyjątkiem dwóch lekarzy, którzy odbędą staż na terenie podległym izbie łódzkiej.

Rola izby w pomocy lekarzom stażystom nie kończy się na organizacji miejsc stażowych. Jak w tym roku młodzi medycy zostali „wyekwipowani” na nowy etap życia zawodowego?

Kiedy 21 września absolwenci uczelni medycznych zjawili się w siedzibie izby po skierowania na staż, oprócz karty stażu podyplomowego dostali pewnego rodzaju wyprawkę. W jej skład wchodzi oczywiście egzemplarz „Kodeksu Etyki Lekarskiej”, ale także pakiet środków ochrony indywidualnej (maseczki chirurgiczne, FFP2, gogle i przyłbice) oraz informator w formie ulotki o działalności izby, zawierający informacje o tym, na jakie wsparcie i udogodnienia ze strony OIL w Warszawie mogą liczyć dzięki wpłacanym składkom. Poza tym dla lekarzy i lekarzy dentystów jest dokument uprawniający do zniżki przy zakupie publikacji wydawnictwa Medical Tribune Polska oraz  usług na platformie e-learningowej „Więcej niż LEK”. Lekarze stażyści otrzymali również broszurę zachęcającą do uczestnictwa w programie ubezpieczenia OC
w składce. Jest też bon na prenumeratę „Medycyny Praktycznej”.

Zwykle duże emocje lekarzy stażystów wzbudzają rozstrzygnięcia Komisji ds. Stażu Podyplomowego dotyczące przydziału absolwentów uczelni medycznych do poszczególnych placówek z pominięciem kryterium średniej. Ile jest takich przypadków?

W tym roku przydzieliliśmy zgodnie ze wspomnianą przez pana zasadą zaledwie około 4 proc. miejsc stażowych. To doprawdy niewiele. Należy podkreślić, że każda ze spraw składających się na owe 4 proc. jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, spotykamy się z przyszłym lekarzem stażystą osobiście (w tym roku oczywiście, ze względu na pandemię, rozmowa ma formę wideokonferencji). Pozytywne rozstrzygnięcie zapada w zdecydowanej mniejszości przypadków i jestem przekonany, że dotyczą osób naprawdę potrzebujących.

To znaczy?

Większość to lekarze w ekstremalnie trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej. W niektórych przypadkach problemy zdrowotne okazują się na tyle poważne, że oprócz pominięcia kryterium średniej ocen przy rekrutacji na staż konieczne jest powołanie komisji, która oceni, czy stan zdrowia lekarza pozwala mu na wykonywanie zawodu bez ograniczeń.

Jakie jeszcze uwagi mają lekarze stażyści do systemu rekrutacji?

Trafiały do nas prośby o publikowanie minimalnych progów punktacji wymaganej do przyjęcia do poszczególnych placówek stażowych po każdym etapie rekrutacji. Tymczasem publikowanie takich list ma sens tylko po pierwszym etapie, bo tylko wtedy oddają rzeczywistość. W kolejnych rozdaniach w grę wchodzą już rozpatrzone odwołania i wtedy progi tracą jakiekolwiek znaczenie, szczególnie że odwołania dotyczą także tzw. zamian, czyli uzgodnień między absolwentami dotyczących wymiany jednego miejsca stażowego na inne.

Studenci medycyny mają przekonanie, że każda uczelnia ocenia nieco inaczej, tzn. osoby o porównywalnym poziomie wiedzy z różnych szkół wyższych mogą mieć różne średnie. Czy to realny problem?

Kwestia zróżnicowania średniej ocen między uczelniami podnoszona była od lat. W poprzedniej kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej zarówno ja, jak i obecny wiceprzewodniczący Komisji ds. Stażu Podyplomowego Tomasz Imiela, byliśmy jej członkami. Udało nam się wówczas przeforsować pomysł, by ustalić standard obliczania średniej. Przyjęliśmy, że najbardziej uniwersalny będzie standard Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dość oczywistego względu– najwięcej wniosków o przyjęcie na staż składają absolwenci tej uczelni. I od tego czasu problem rozbieżności średnich między uczelniami nie istnieje. Panuje przekonanie, że na WUM stosowany jest najbardziej restrykcyjny sposób oceniania studentów i egzaminy są najtrudniejsze, więc jego absolwenci mają większe niż inni trudności z dostaniem się na staż do wymarzonej placówki. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w rzeczywistości. W corocznych zestawieniach średnich ocen na poszczególnych uczelniach różnice są niewielkie.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum