19 października 2016

20 lat minęło…

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi 20-lecie. Nie ma w Polsce drugiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby równie wysoką pozycję w kraju i na świecie.

To efekt pracy prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. 25 lat temu rozpoczął on przygotowania do wdrożenia w Polsce programu implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. polską szkołę otochirurgii w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 5 tys. użytkowników implantów. W instytucie zrealizowano blisko 400 tys. procedur chirurgicznych oraz udzielono i przeprowadzono ponad 3 mln konsultacji i badań.

Prof. Henryk Skarżyński: To zasługa całego naszego zespołu. Moim celem zawsze była pomoc pacjentom, którzy z braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków. To z myślą o nich opracowałem, a potem wdrożyłem program implantów ślimakowych, a także utworzyłem w 1993 r. pierwszy w Polsce, a drugi w Europie, Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. Na jego bazie powołano w 1996 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Dziś jest to wiodący w kraju instytut badawczy (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Otwarte pod jego szyldem zaledwie cztery lata temu Światowe Centrum Słuchu to światowa marka. Przeprowadzamy dziennie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Polscy pacjenci w centrum korzystają z najnowszych technologii jako pierwsi w kraju, a nawet jako jedni z pierwszych w świecie. W instytucie została stworzona i uruchomiona pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, umożliwiająca przeprowadzanie telekonsultacji z udziałem pacjentów i specjalistów z kilku ośrodków jednocześnie, zdalną rehabilitację oraz telefitting, czyli zdalne ustawianie parametrów w procesorach mowy u pacjentów z różnymi implantami słuchowymi. Centrum jest też wyjątkowym ośrodkiem dydaktycznym. Udało się zbudować Centrum Edukacyjne z unikatową pracownią wyposażoną w 40 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Co roku organizujemy międzynarodowe konferencje połączone z warsztatami dla otochirurgów, którzy uczą się m.in. opracowanych przeze mnie minimalnie inwazyjnych procedur chirurgicznych, pozwalających zachować istniejący nawet w niewielkim stopniu słuch przedoperacyjny oraz strukturę ucha wewnętrznego. W ramach programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty w instytucie przeprowadzono ponad 5 tys. operacji wszczepienia różnych typów implantów słuchowych. W pozostałych pięciu ośrodkach w Polsce łącznie wykonano około 1 tys. takich operacji. Planujemy wdrażanie kolejnych osiągnięć naukowych do codziennej praktyki klinicznej. Jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata jest też umocnienie „polskiej szkoły” w nauce i medycynie światowej. ■

oprac. egw

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum