19 października 2016

Profesor Wojciech Noszczyk o dziejach medycyny w Polsce

Pierwszy tom ukazuje historię medycyny na naszych ziemiach, począwszy od czasów piastowskich, a na wybuchu I wojny światowej skończywszy. Jest tam obraz medycyny przedrozbiorowej i w okresie zaborów, opowiedziano o medycynie ludowej, a nawet o szarlataństwie. Wiele uwagi poświęcono wyższym szkołom medycznym, pierwszym klinikom chirurgicznym, towarzystwom lekarskim i galicyjskim izbom lekarskim. Tom ten został ozdobiony rycinami autorstwa prof. Rafała Czerwiakowskiego z UJ, ojca polskiej chirurgii ginekologicznej. Drugi tom obrazuje okres obydwu wojen światowych i międzywojnia. Poczesne miejsce zajmuje w nim lecznictwo i szkolnictwo medyczne II Rzeczypospolitej. Mowa też o naukach podstawowych – od anatomii przez histologię, biologię, mikrobiologię, bakteriologię aż do patologii. Ukazano losy polskich lekarzy podczas wojny i okupacji niemieckiej, na terenie Rzeszy, republik sowieckich i na ziemiach włączonych do ZSRR; w więzieniach i obozach zagłady; w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także w I i II Armii WP. Tom zdobią piękne akwarele ze zbiorów GBL, wykonane przez Henryka Becka podczas Powstania Warszawskiego. Autor był ginekologiem pracującym przed wojną pod kierunkiem prof. Czyżewicza. Zmarł po wojnie, tuż po objęciu Katedry Ginekologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W tomie trzecim, zapowiadanym na Gwiazdkę, skoncentrowano się na historii medycyny w PRL-u, od lipca 1945 do końca roku 1989. Podobnie jak w poprzednich tomach, kolejne rozdziały poświęcono naukom klinicznym zachowawczym i zabiegowym. Interesujące są rozdziały o historii stomatologii i nauk diagnostycznych, takich jak radiologia, medycyna nuklearna, również inżynieria medyczna. Szczegółowo omówiono system organizacji ochrony zdrowia, rolę uczelni medycznych, instytutów naukowo-badawczych i resortowych. Mowa też o naukach podstawowych – od anatomii przez histologię, biologię, mikrobiologię, bakteriologię aż do patologii. Trzeci tom zilustrowano zdjęciami, karykaturami i rycinami.„Dzieje medycyny w Polsce” zostały wydane dzięki wsparciu sponsorów, głównie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma. Nad tą książką prof. Wojciech Noszczyk pracował 11 lat. Profesor ma w dorobku ponad 300 publikacji naukowych. Był wieloletnim konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii naczyń, kierownikiem I Kliniki Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego warszawskiej AM (1980–2007), dziekanem Wydziału Kształcenia Podyplomowego AM w Warszawie, naczelnym redaktorem „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Jest redaktorem i autorem monografii, m.in. „Zakażenia w chirurgii”, „Chirurgia tętnic i żył obwodowych”. Dwutomowa „Chirurgia” pod jego redakcją zdobyła nagrodę ATENA za najlepszą książkę akademicką 2006 r. Historią chirurgii pasjonuje się od wielu lat. Był inicjatorem, redaktorem i głównym autorem „Zarysu dziejów chirurgii” i „O chirurgii polskiej końca XX wieku”. ■

                                                                                                                              Ewa Dobrowolska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum