4 października 2017

Zarządzanie ryzykiem medycznym

Medyczne towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej i Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, organizują wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej” i jako pierwsze w Polsce realizują ideę poprawy jakości opieki zdrowotnej. Jakość i bezpieczeństwo procesu diagnostyczno-terapeutycznego to zagadnienie znaczące dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów leczniczych. Zdarzenia niepożądane, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, stanowią poważne obciążenie i dla pacjentów, i dla lekarzy. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej powszechnie wdrażane są programy zarządzania jakością i redukcji ryzyka medycznego, uwzględniające lokalne uwarunkowania, możliwości finansowe i organizacyjne oraz najnowsze zdobycze nauki i techniki. W Polsce problematyka ekspozycji na ryzyko medyczne i sposobów jego minimalizowania jest stosunkowo nowa. Zmiany zachodzące w podejściu do tego zjawiska są wynikiem zwiększenia wiedzy społeczeństwa i jego postaw roszczeniowych, często podsycanych przez kancelarie prawne udzielające pomocy poszkodowanym. Oczekiwania dotyczące skuteczności i jakości opieki medycznej są często wygórowane i nieadekwatne do możliwości systemu ochrony zdrowia, natomiast personel placówek medycznych nie zawsze przywiązuje wystarczającą wagę do zapewnienia pacjentom odpowiedniej jakości usług medycznych i do staranności prowadzenia dokumentacji medycznej. Ryzyka medycznego nie można całkowicie wyeliminować, ale można je znacznie zredukować przez odpowiednie postępowanie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rynku medycznego i zmianom legislacyjnym w tym zakresie (Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową ustawą o jakości w medycynie), Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa i Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej nawiązały współpracę z Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM w celu utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych, na którym kształcić się będzie specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym w podmiotach leczniczych – mówi dr Piotr Daniluk, prezes PTMU.

Osoby podejmujące te studia uzyskają praktyczne umiejętności oraz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem procesów w ochronie zdrowia – dodaje dr Paweł Grzesiowski, przewodniczący SHL. – W programie zawarto elementy prawa medycznego, wiedzę o organizacji działalności leczniczej i zarządzaniu nią oraz o strategii zarządzania ryzykiem w medycynie. Studenci poznają systemy akredytacji, procedury walidacji, kontroli wewnętrznej, analizy działalności leczniczej. Uzyskają umiejętność oceny ryzyka podmiotów leczniczych, a także zarządzania programami jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Wykłady i seminaria poprowadzą specjaliści polskiego i światowego rynku medycznoubezpieczeniowego. Absolwenci studiów uzyskają dyplom specjalisty w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym wydany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

mkr

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum