9 listopada 2018

Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

W tym numerze „Pulsu”:

Bożena Hoffman, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 2005 r. W V, VI i VII kadencji pełniła funkcję zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W VIII kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Kultury NIL, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORL w Warszawie, a także Komisji Stomatologicznej NIL.

Zastępca OROZ to funkcja odpowiedzialna, ale skupiona tylko na jednym fragmencie
naszej pracy. Pełniąc ją, nie mogłam być członkiem innych organów izby lekarskiej. Rezygnacja z funkcji zastępcy i uzyskanie mandatu członka ORL i NRL umożliwia mi wypowiadanie się we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem naszego zawodu. Nasza praca jest bardzo ważna, ale nie tylko pracą człowiek żyje. Jako członek Komisji Kultury Sportu i Turystyki chciałabym integrować nasze środowisko. Proszę wszystkich lekarzy śpiewających, grających, malujących, fotografujących, piszących i z innymi pasjami o kontakt: b.hoffman@oilwaw.org.pl

Roman Olszewski, lekarz dentysta

Z samorządem związany od II kadencji. Był delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członkiem Prezydium ORL. Pełnił funkcje przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy (kadencje II–VII) i skarbnika ORL (kadencja VII). W VIII kadencji jest członkiem ORL, Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rady Funduszu Samopomocy, a także delegatem na KZL.

W wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie VIII kadencji znaczna część mandatów lekarzy dentystów pozostała nieobsadzona. To świadczy, że musimy aktywizować koleżanki i kolegów, zachęcić ich do współpracy, zainteresować sprawami samorządu młodych stomatologów. Widzę potrzebę rozmów z lekarzami w terenie. Postaram się, aby spotkania naszej komisji miały miejsce nie tylko w siedzibie izby, ale też w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i stały się okazją do przeprowadzania szkoleń oraz prezentacji spraw izbowych.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum