7 listopada 2019

Na rzecz współpracy

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie będą kontynuowały współpracę w zakresie dydaktyki, działalności naukowej, badawczej, a także projektów dotyczących samorządu lekarskiego oraz polityki stomatologicznej.

26 września 2019 r. list intencyjny podpisali rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Sygnatariusze zadeklarowali wolę wzmacniania dotychczasowej współpracy, wyrazili też przekonanie, że przedsięwzięcia podejmowane na styku instytucji naukowo-dydaktycznej i samorządowej będą skutkowały łączeniem wiedzy z praktyką.

Wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów dr n. med. Dariusz Paluszek podkreślił, że podpisanie listu ułatwi lekarzom dentystom korzystanie z zasobów naukowych uczelni oraz udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce stomatologicznej organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W spotkaniu uczestniczyli również prorektor ds. personalnych i organizacyjnych prof. Andrzej Deptała oraz dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.         ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum