27 października 2023

Skuteczność i zaufanie

„Osobą, którą najtrudniej jest zarządzać, jesteś Ty sam” – John C. Maxwell

autor: PIOTR PAWLISZAK, prezes ORL w Warszawie

Simon Sinek, amerykański pisarz i mówca motywacyjny, w jednym ze swoich publicznych wystąpień mówił o strategii doboru żołnierzy do Navy SEALs – oddziałów Sił Specjalnych Marynarki Wojennej USA. Na stojącym obok niego flipcharcie narysował dwie osie – pionową, przy której napisał „skuteczność”, i poziomą z napisem „zaufanie”. Okazało się, że Navy SEALs preferują w swoich służbach osoby godne zaufania, niezależnie od stopnia ich skuteczności. To znaczy, że w tej elitarnej organizacji (która prowadziła operacje specjalne, np. „Pustynną Burzę”, schwytała i zlikwidowała Osamę Bin Ladena) za cenniejszą uważa się osobę o wysokim poziomie zaufania i niskiej wydajności niż osobę o najwyższej wydajności i niskim poziomie zaufania, która jest postrzegana jako toksyczny członek drużyny i/lub toksyczny lider. Ilu mamy liderów tak skupionych na karierze, że depczą wszystkich po drodze i trudno im ufać? Ochrona zdrowia nie jest niestety pod tym względem wyjątkiem. I w naszym środowisku zdarzają się takie osoby. Jednocześnie Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 53 ust. 2 i 3) podejmuje się wyznaczenia pewnych standardów formalnych przywództwa: „2. Lekarze pełniący funkcje kierownicze powinni traktować swoich pracowników zgodnie z zasadami etyki. 3. Lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych im osób”. Jeżeli macie szefów spełniających te wymagania, jesteście szczęściarzami. A to tylko kodeksowe minimum.

Na wyjątkową uwagę zasługuje powszechne odstępowanie od konkursów na ordynatorów oddziałów. Wiele podmiotów powierza zarządzanie poszczególnymi jednostkami kierownikom. Tymczasem w konkursach na ordynatora oddziału komisji konkursowej przewodniczy trzech lekarzy delegowanych przez okręgową izbę lekarską, co zapewnia bezstronność postępowania i obarcza częściową odpowiedzialnością za ten dobór właśnie samorząd. W przypadku mianowania kierowników poszczególnych jednostek nie przewiduje się udziału przedstawicieli izby lekarskiej w procedurze. Jest to na swój sposób obchodzenie prawa, które w dużym stopniu utrudnia sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Osoba kierująca daną jednostką ma bowiem decydujący wpływ na jej funkcjonowanie i zatrudniany personel. Warto, by ustawodawca pomyślał, w jaki sposób zamknąć tę furtkę.

W czasie pandemii COVID-19, w 2020 r., Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) z myślą o zapobieganiu i zwalczaniu jej skutków opublikowało listę siedmiu kluczowych cech, jakie powinni posiadać liderzy. Były to: umiejętność efektywnego radzenia sobie ze stresem, empatyczna i optymistyczna komunikacja, budowanie zaufania dzięki wiedzy i rzetelności, szczerość i przejrzystość w działaniu, spójność przekazów, otwartość na informacje zwrotne (feedback), dawanie przykładu innym.

Patrzę na siebie i widzę, że mam co poprawiać. Zachęcam każdego dyrektora, ordynatora, kierownika, prezesa do chwili refleksji. Do zadania sobie pytania, dlaczego tak niewielu jest liderów w ochronie zdrowia posiadających te cechy. Brak zajęć na studiach poświęconych radzeniu sobie ze stresem? Mała liczba zajęć z komunikacji? Mobbing? Postrzeganie kolegów jako konkurencji? Brak dobrych przykładów przywództwa? Są tacy, którzy uważają, że lider to ktoś, kto mówi „chodźcie za mną”. Ja uważam, że lider to ktoś, kto potrafi stworzyć takie warunki rozwoju współpracownikom, że któryś z nich będzie potrafił go zastąpić. A jeżeli ktoś okaże się lepszy ode mnie? Tym lepiej dla organizacji i tym większa duma z mojego osiągnięcia.

Dyrektor generalny SAS Institute Jim Good-night mawiał, że „jeżeli potraktujesz swoich pracowników tak, jakby mieli decydujące znaczenie dla firmy, będą je realnie mieli”. Myślę, że każdy lider, niezależnie od szczebla, powinien wziąć sobie do serca tę maksymę oraz potrzebę dawania przykładu, zwłaszcza najmłodszym koleżankom i kolegom.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum