15 listopada 2015

Porozumienie z pacjentem

W ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się na systematyczne i stałe przyjmowanie leków w chorobach przewlekłych, w tym w chorobach układu krążenia. Z badań prowadzonych w wielu krajach wynika bowiem, że jednym z najpoważniejszych problemów wpływających na ograniczenie skuteczności farmakoterapii jest nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich.

Według raportów FDA około 60 proc. pacjentów nie pamięta nazw przyjmowanych leków, 30-50 proc. nie przestrzega ściśle zaleceń lekarskich, a około 20 proc. stosuje leki, które nie zostały przepisane przez specjalistę. Odsetek osób przyjmujących leki zgodnie z zaleceniami maleje wraz z upływem czasu. 60 proc. chorych odstawia leki po pół roku. Na nieprzestrzeganie zaleceń wpływa wiele czynników: złożoność terapii, częstość przyjmowania leków, objawy uboczne, warunki ekonomiczne chorego, a także kondycja psychiczna. Pacjenci często nie są przekonani o konieczności brania leków, zwłaszcza gdy „choroba nie boli”, brak objawów klinicznych. A tak jest często przy nadciśnieniu tętniczym.
Dlatego ważny jest kontakt lekarza z pacjentem, porozumienie z nim, przedstawienie mu strategii leczenia (concordance), a nawet wspólne ustalanie planu terapii (adherence). Problem ten był jednym z tematów kolejnej kampanii edukacyjnej „Servier dla serca” pod hasłem „Trzecia młodość twojego serca”.

mkr

Archiwum