14 listopada 2016

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów – emerytów niewykonujących zawodu

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, że 31 grudnia 2016 r. wygasają dotychczasowe umowy z NFZ o wystawianie recept na leki refundowane, w tym umów pro auctore, pro familia. Aby od 1 stycznia 2017 r. móc korzystać z uprawnienia do wystawiania ww. recept, lekarz, lekarz dentysta w tym również lekarz, lekarz dentysta emeryt niewykonujący zawodu musi drogą elektroniczną, przez portal NFZ (po uaktualnieniu danych osobowych), przesłać wniosek o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept, po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do właściwego oddziału NFZ. Jeśli lekarz, lekarz dentysta emeryt niewykonujący zawodu nie miał dotychczas podpisanej umowy z NFZ i po raz pierwszy zwraca się do funduszu o nadanie numerów recept (i nie posiada konta na portalu NFZ) może, za pośrednictwem portalu NFZ, przygotować, wydrukować oraz przekazać w postaci elektronicznej do właściwego oddziału funduszu wniosek o uzyskanie dostępu do portalu NFZ oraz wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept nadawanych przez NFZ. Wnioski te w postaci papierowej wraz z prawem wykonywania zawodu oraz dokumentem tożsamości należy złożyć osobiście we właściwym oddziale NFZ:

  • Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, lub w delegaturach:
  • 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,
  • 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45,
  • 26-617 Radom, ul. Piastowska 4,
  • 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2016 r. w Biurze Obsługi Lekarza OIL w Warszawie, ul. Puławska 18 i w biurze Delegatury Radomskiej, ul. Rwańska 16 (w każdą środę w godz. 10.00–14.00) można uzyskać pomoc w drukowaniu blankietów recept refundowanych pro auctore, pro familia dla lekarzy, lekarzy dentystów – emerytów niewykonujących zawodu, posiadających umowę z NFZ. Druki recept numerowanych drukujemy tylko osobom posiadającym aktualne dane w NFZ oraz mającym przy sobie hasło i PIN uzyskane z NFZ. Informujemy również, że nadal można drukować bloczki recept refundowanych w drukarniach, z których usług Państwo dotychczas korzystali. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, że bezpłatne leki 75+ mogą być przepisywane na receptach pro auctore i pro familia o dotychczasowym wzorze lub uzyskanych na podstawie wniosku złożonego do NFZ.

Na recepcie należy wpisać:

1) nazwę leku znajdującego się w wykazie leków bezpłatnych, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf),

2) symbol „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”, a w przypadku zbiegu uprawnienia „S” z innym uprawnieniem do refundacji należy wpisać oba kody uprawnień; w polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

Kontakt w przypadku pytań: NFZ, tel.: 22-279-76-24, 22-279-76-26; OIL, tel.: 22-542-83-30.

Ewa Miękus-Pączek, sekretarz ORL w Warszawie

Ładysław Nekanda-Trepka, zastępca sekretarza ORL w Warszawie

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum