16 października 2002

Gorący temat – grypa

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Sezon szczepień przeciw grypie 2002/2003 już się rozpoczął. Od Państwa zależy jak wielu Państwa pacjentów uniknie zagrożenia grypą i jej powikłaniami odnosząc korzyści ze szczepień.

Wielce Szanowni Państwo,

Zbliża się sezon epidemiczny grypy, która powoduje liczne powikłania, niejednokrotnie nieodwracalne lub kończące się zgonem, takie jak zapalenie płuc i oskrzeli, zaostrzenie astmy, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zapalenie mięśni, encefalopatia, zapalenie mózgu i opon mózgowych, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Stosowanie tzw. przeciw-grypowych preparatów OTC oraz „środków domowych” jedynie zmniejsza nasilenie objawów – ale nie ma wpływu na wirusa grypy.
Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), Amerykańskiej Akademii Pediatrii oraz 70 innych prestiżowych Towarzystw Naukowych na świecie rekomenduje szczepienia przeciw grypie jako podstawową metodę w profilaktyce i kontroli grypy.
Szczepić należy wszystkich, a w szczególności osoby z grup podwyższonego ryzyka. Należą do nich osoby w wieku powyżej 50 lat, pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych, chorzy na przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, w tym na astmę, osoby z niewydolnością nerek, niedoborami odporności, leczone sterydami i w ogóle leczone immunosupresyjnie. Zaleca się także szczepienia lekarzy, pielę-gniarek i pozostałego personelu szpitali i ośrodków lecznictwa otwartego, pogotowia ratunkowego, pracowników domów spo-kojnej starości oraz zakładów opieki medycznej, którzy kontaktują się z pen-sjonariuszami lub chorymi (w tym także dziećmi), pracowników służb publicznych np. konduktorów, kasjerów, policjantów, wojskowych, nauczycieli, przedszkolanki, dziennikarzy, pracowników budowlanych, ekspedientów sklepów i marketów, świad-czących usługi rzemieślnicze itp. O wska-zaniach do szczepień decyduje lekarz.
Zarejestrowane szczepionki przeciwko grypie w Polsce są immunologicznie równocenne.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpli-wości dotyczące celowości szczepień przeciw grypie czy terminu ich przeprowadzania, chętnie podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem. Zapraszam do dyskusji pod numerem telefonu w Warszawie (22) 646 18 60 lub (22) 542 12 74 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej nic@pzh.gov.pl

(oprac. Konrad Pszczołowski)

Archiwum