14 października 2002

Rada Funduszu Samopomocy informuje

Na 1 września 2002 r. mamy 395 pożyczkobiorców; ogólna kwota pożyczek wynosi 1.509.929 zł, 150 osób czeka w kolejce na pożyczki.
23 osoby zalegają ze spłatą pożyczek na sumę 80.888,90 zł. Jest to niezdrowa sytuacja, która nie powinna mieć miejsca w naszym środowisku. Apelujemy więc do tych Koleżanek i Kolegów o jak najszybsze uregulowanie zaległych kwot, ponieważ zmuszeni jesteśmy egzekwować je na drodze sądowej, co naraża dłużnika na dodatkowe koszty.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na tzw. pożyczki socjalne nie jesteśmy w stanie udzielać ich na bieżąco i zaspokoić potrzeb wszystkich Koleżanek i Kolegów.
Chcę przypomnieć, że §10 Regulaminu Rady Funduszu Socjalnego mówi, iż pożyczki niskoprocentowe przyznawane są m.in. lekarzom i pracownikom znajdujących się w trudnej sytuacji ma terialnej jako pomoc dotycząca podstawowych potrzeb życiowych. Jest to tzw. pożyczka socjalna. Rada Funduszu prosi o wyrozumiałość.
Jednocześnie informujemy o powstaniu Społecznej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Izb Lekarskich. W siedzibie OIL w Warszawie powstała pierwsza filia SKOK IL. Kieruje nią nasz kolega Tadeusz Pawlikowski – dyrektor Biura OIL. Po przystąpieniu do SKOK-u będziemy mieli nie tylko możliwość uzyskania chwilówki, pożyczki, kredytu, lecz również możliwość lokowania swoich oszczędności – oprocentowanie jest tu zdecydowanie wyższe od oprocentowania oferowanego przez banki.

Roman Olszewski
przewodniczący
Rady Funduszu Samopomocy

Archiwum