19 lutego 2003

Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie – Sprawozdanie z działalności w 2002 r. (I rok IV kadencji)

W roku 2002 odbyło się 10 posiedzeń członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.

 1. Liczba spraw z lat ubiegłych – 17.
 2. Liczba spraw nowych – 60.
  Razem – 77.

 3. Ogólna liczba rozpraw w 2002 r. – 66,
  w tym:

  • zakończonych orzeczeniem – 50;
  • sprawy odroczone – 16.

  Odbyło się 7 posiedzeń niejawnych.

 4. Liczba obwinionych lekarzy (w sprawach zakończonych) – 57,
  w tym:

  • chirurgia – 17
  • interna – 9
  • stomatologia – 9
  • ginekologia – 8
  • etyka – 3
  • pediatria – 2
  • anestezjologia – 2
  • neurochirurgia – 2
  • psychiatria – 2
  • neurologia – 1
  • ortopedia – 1
  • otolaryngologia – 1.
 5. Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach zakończonych orzeczeniem w 2002 r. wnieśli:
  • pacjent lub rodzina – 44
  • inny lekarz – 3
  • prokuratura – 2
  • sąd rejonowy – 1.
 6. Wydano następujące orzeczenia w stosunku do obwinionych lekarzy:
  • uniewinnienie – 10
  • upomnienie – 33
  • nagana – 10
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 1 rok – 1
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 2 lata – 1
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 3 lata – 1
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu – 1.
 7. Liczba spraw zawieszonych – 6.
 8. Zostało do rozpatrzenia w roku 2003 – 21 spraw.
 9. Wysłano korespondencję – 826 szt. W większości przesyłki polecone i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

dr n. med. Stefan JAWORSKI
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie

Archiwum