23 kwietnia 2003

Kto może kupować leki w hurtowniach

Weszły w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie:

  • wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 2000),
  • podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. z 2002 r. nr 216, poz. 1831).

W związku z tym pojawiły się sprzeciwy oraz liczne pytania (w tej sprawie m.in. przewodniczący ORL, Andrzej Włodarczyk, skierował pismo do ministra zdrowia – red.), dotyczące możliwości zaopatrywania się przez lekarzy, lekarzy stomatologów – prowadzących indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupową praktykę lekarską – w produkty lecznicze oznaczone symbolem „Lz”, niezbędne do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. nr 183, poz. 1531), wymienione podmioty mogą się zaopatrywać w ww. produkty lecznicze w aptece ogólnodostępnej na podstawie zapotrzebowania stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Mając na względzie umożliwienie zaopatrywania się ww. podmiotów w produkty lecznicze w hurtowni farmaceutycznej, z inicjatywy ministra zdrowia podjęto prace nad nowelizacją powyższych rozporządzeń.

[na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego]

Archiwum